Hardvér je: definícia, funkcia, typ a príklady

hardvér je

Hardvér sú všetky počítačové komponenty, ktoré fungujú na spracovanie údajov v automatizovanom procese podľa vopred určených pokynov, aby bolo možné realizovať výstup z každého automatizovaného procesu.

Hardvér hrá v počítačoch dôležitú úlohu vďaka svojej funkcii spracovania nespracovaných informácií na nové a užitočné informácie.

Strata jednej z komponentov na tomto hardvéri bude mať za následok nesprávne fungovanie spracovania údajov v počítači.

hardvér je

Pokiaľ ide o definíciu hardvéru podľa spoločnosti Sunarto, konkrétne hardvér je zariadenie podporujúce EDPS (Systém elektronického spracovania údajov) ktorých sa možno dotknúť a cítiť ich.

Raya Fahreza ďalej uviedla, že definícia hardvéru je súčasťou počítača, ktorý pracuje v súlade so softvérovými pokynmi.

Hardvérové ​​funkcie

Medzi hardvérové ​​funkcie vo všeobecnosti patria:

 • Príjem vstupu

  Hardvérové ​​funkcie na prijatie vstupu odoslaného používateľom.

 • Spracovanie údajov

  Hardvérové ​​funkcie na spracovanie prijatých údajov na nové informácie, ktoré sú užitočné a pochopiteľné pre ľudí.

 • Poskytuje výstup

  Hardvérové ​​funkcie na zabezpečenie výstupu pre používateľa po dokončení spracovania vstupu.

  Tento výstup sa zobrazí pomocou špeciálneho hardvéru, aby používateľ mohol ľahko vidieť získaný výstup.

 • Uložiť dáta

  Hardvér je hardvér, ktorý slúži na ukladanie výsledných výstupných údajov a je obvykle uložený v sekundárnom úložnom zariadení počítača.

Typy a príklady hardvéru

Podľa jeho funkcie sú to tieto typy hardvéru:

1. Vstupné zariadenie

Vstupné zariadenie alebo vstupné zariadenie je hardvér, ktorý zohráva úlohu pri zadávaní údajov (obrázkov, textu, videa, zvuku) do počítača.

Niektoré príklady hardvéru sú obsiahnuté v tomto dokumente vstupné zariadenie, to znamená:

 • Myš, slúži na pohyb kurzora.
 • Klávesnica, funkcie na zadávanie informácií vo forme čísel, písmen alebo symbolov do počítača.
 • Webová kamera, ktorá je komunikačnou pomôckou pri uskutočňovaní videohovoru.
Prečítajte si tiež: Časti uší spolu s obrázkami a vysvetleniami ich funkcií

2. Spracovať zariadenie

Spracovať zariadenie alebo spracovateľské zariadenie je počítačový mozog, ktorý slúži na spracovanie informácií zadaných do počítača.

Niektoré príklady hardvéru sú obsiahnuté v tomto dokumente procesné zariadenie, to znamená:

 • VGA, slúži na spracovanie informácií vo forme grafických údajov.
 • RAM, slúži na určenie rýchlosti prístupu k počítaču.
 • CPU, funguje ako mozog počítača, ktorý reguluje všetky existujúce procesy v počítači.

3. Výstupné zariadenie

Výstupné zariadenie alebo výstupné zariadenie je hardvér, ktorý slúži na produkciu nových informácií alebo údajov, ktoré sú pre používateľa užitočné a zrozumiteľné.

Táto nová informácia sa vydáva prostredníctvom iných zariadení pripojených k počítaču, ako sú napríklad monitory, tlačiarne alebo projektory.

Niektoré príklady hardvéru sú obsiahnuté v tomto dokumente výstupné zariadenie, to znamená:

 • Printer, slúži na tlač výsledných informácií alebo údajov.
 • Monitor slúži na zobrazenie nových informácií, ktoré boli predtým spracované, aby ich používatelia videli.

4. Skladovacia jednotka

Úložná jednotka alebo úložné zariadenie je hardvér, ktorý slúži na ukladanie údajov do alebo z počítača.

Niektoré príklady hardvéru sú obsiahnuté v tomto dokumente úložné zariadenie, to znamená:

 • Interný pevný disk, slúži na ukladanie dát do zariadení v počítači.
 • Externý pevný disk, slúži na ukladanie údajov do zariadení mimo počítača. Jeden typ externého pevného disku, a to flash.

5. Periférne zariadenia

Periférne zariadenia alebo vylepšenie je hardvérový komponent, ktorý pomáha počítaču spracovať informácie zadané do počítača.

Niektoré príklady hardvéru sú obsiahnuté v tomto dokumente periférie, to znamená:

 • Modem slúži na pripojenie počítača k internetovej sieti prevedením digitálnych signálov na analógové a naopak.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found