Populačná pyramída (definícia, typy a výhody)

populačná pyramída je

Populačná pyramída je graf, ktorý predstavuje populačné údaje založené na veku, pohlaví a rozlohe populácie.

Pred štúdiom populačnej pyramídy je lepšie, keď vieme o zložení populácie. Aké je zloženie obyvateľstva?

Zloženie populácie je zoskupenie obyvateľstva založené na určitých kritériách a cieľoch, napríklad obyvateľstvo je zoskupené podľa:

 • Vek
 • rod
 • Úroveň vzdelania
 • Profesia
 • a ďalšie

Cieľom je, aby sme vedeli dobré zloženie pre plánovanie budúcich aktivít.

Zloženie populácie sa dá opísať pyramídou. Pyramídy zvyčajne obsahujú skupiny obyvateľstva podľa veku a pohlavia. Vek je reprezentovaný zvislými čiarami a pohlavie vodorovnými čiarami.

Pochopenie populačnej pyramídy

Populačná pyramída je graf, ktorý predstavuje populačné údaje založené na veku, pohlaví a rozlohe populácie.

Populačná pyramída je znázornená v dvoch stĺpcových grafoch, na jednej strane je zobrazený počet mužskej populácie a na druhej strane je zobrazený počet ženskej populácie v päťročnej vekovej skupine. Muži sú umiestnení vľavo a vpravo pre ženy.

populačná pyramída je

Typ populačnej pyramídy

Je potrebné poznamenať, že populačná pyramída sa môže v jednotlivých regiónoch alebo krajinách líšiť, existujú však 3 základné odkazy, a to:

1. Pyramída mladej populácie (expanzívna)

Pyramída mladých ľudí je pyramída s veľkým tvarom naspodku a smerom hore sa zmenšuje.

Táto pyramída zobrazuje oblasť s vysokou pôrodnosťou alebo nízkou detskou úmrtnosťou a spôsobuje, že mladá populácia prevyšuje starú populáciu.

Táto pyramída je tiež bežne známa ako trojuholníková pyramída, kužeľ alebo pyramída. Zvyčajne sa vyskytujú v rozvojových krajinách, ako sú svet, Malajzia, Filipíny, India, Brazília, Nigéria a Egypt.

populačná pyramída je

Charakteristika mladej pyramídy (drahá)

 • Väčšina z nich je v skupine mladých obyvateľov
 • Počet starších osôb je malý
 • Miera pôrodnosti je vysoká
 • Vysoký populačný rast
Prečítajte si tiež: Intenzívne čítanie: definícia, charakteristiky, účel, výhody a typy

2. Stacionárna populačná pyramída (granát)

Stacionárna pyramída má tvar ako granát alebo osie hniezdo. Tvar tejto pyramídy ukazuje, že mladá populácia sa takmer rovná starej populácii.

Spravidla je to spôsobené nízkou mierou pôrodnosti a úmrtnosti, takže počet a populačný rast sú relatívne pevné (stacionárne).

Zvyčajne sa vyskytujú v rozvinutých krajinách, ako sú: Singapur, Japonsko a Anglicko.

populačná pyramída je

Charakteristika pyramídy stacionárneho obyvateľstva :

 • Populácia v každej vekovej skupine je takmer rovnaká
 • Nízka pôrodnosť
 • Nízka úmrtnosť
 • Populačný rast je takmer nulový alebo pomalý.

3. Pyramída starého obyvateľstva (konštruktívna)

Pyramída starého obyvateľstva má tvar ako náhrobný kameň. Táto pyramída ukazuje nízku pôrodnosť alebo vysokú detskú úmrtnosť, takže populačný rast je nízky. Väčšina obyvateľstva je v dospelej alebo staršej vekovej skupine.

Príklady krajín: Nemecko, Švajčiarsko a Belgicko

populačná pyramída je

Charakteristiky starej populačnej pyramídy:

 • Počet mladých ľudí je veľmi malý.
 • Miera pôrodnosti je nižšia ako miera úmrtnosti.
 • Populačný rast naďalej klesá.

Výhody populačnej pyramídy

Populačná pyramída má veľa výhod vrátane:

 • Poznať pomer mužskej a ženskej populácie
 • Poznať populačný rast v krajine
 • Poznať počet obyvateľov v školskom veku
 • Poznanie produktívnych a neproduktívnych skupín obyvateľstva

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found