Pantun: Písanie, typy a príklady

rým je

Pantun je stará báseň, ktorá je veľmi dobre známa a často sa používa na oživenie udalosti.

Jedným z príkladov, ktorý často vidíme, je rým, keď dvaja šampióni hrajú lenong. Okrem toho majú riekanky aj rôzne typy a významy. Pre ďalšie informácie si rozoberieme rýmy vychádzajúce z významu, typov a príkladov riekaniek, aby ste im lepšie porozumeli.

Definícia

„Pantun je typom starej poézie, ktorá má štyri slohy pozostávajúce zo sampiranu a obsahu.“

Podľa pôvodu pochádza pantun zo slova patimbing, čo v Minangkabau znamená sprievodca. Pantun sa v každej konkrétnej oblasti tiež často nazýva parikan, paparik alebo umpasa.

Okrem toho sa pantun skladá zo štyroch riadkov, ktoré majú rovnaký verš a obsahujú sampiran a obsah, ako v nasledujúcom príklade:

Choďte na trh nákupu papáje

Papáju jedia semená

Ak chcete byť šťastní

Kľúčom je úsilie a modlitba

Vo vyššie uvedenom verši sú prvá a druhá strofa sampiran a tretia a štvrtá strofa sú obsahom rýmu, ktorý sa má odovzdať.

Navyše rým vyššie má rým a-a-a-a, kde na konci slabiky v každej strofe je vždy rovnaký. Rýmy majú často aj iné riekanky, a to b-a-b, ktoré sa často nachádzajú. A všeobecne má pantun sloku pozostávajúcu z 8 - 12 slabík.

rým je

Charakteristika Pantunu

Ako sme videli, riekanky majú odlišné vlastnosti od poézie všeobecne. Tieto vlastnosti sú:

  • Skladá sa zo štyroch riadkov
  • Každý riadok má 8 - 12 slabík
  • Prvé dva riadky obsahujú sampiran a posledné dva riadky sú obsahové
  • Má rýmy a-b-a-b alebo a-a-a-a
Prečítajte si tiež: Kompletná trigonometrická tabuľka Sin Cos Tan (všetky uhly) + Ako tomu porozumieť [2020]

Druhy poézie

Pantun je v podstate jednoduchá stará báseň. Existujú však rôzne typy riekaniek podľa obsahu a účelu riekaniek. Medzi typy riekaniek patria:

1. Vtipná poézia

Ako už z názvu vyplýva, poézia je typom riekanky, ktorá má vtipný obsah alebo zaujímavý vtip. Účelom tejto básne je poskytnúť zábavu poslucháčom alebo čitateľom.

Príklad

Choďte si vybrať avokádové záhradníctvo

Avokádo konzumované v stoji

Slečna podišla bližšie

Veľký hlas ma prinútil bežať

2. Báseň o láske

Tento typ riekanky sa často používa na vyjadrenie srdca druhých. Romantické riekanky sú zvyčajne populárne medzi tínedžermi, ktorí sa cítia opití. Príklady milostných riekaniek sú:

Zadajte udalosť v batikovaní

Počuť spev gitary

Poď ku mne krásna žena

Oči ohromené srdcom sa chveli

3. Tradičná poézia

Tradičný pantun je v podstate pantun, ktorý obsahuje kultúru alebo zvyky komunity. Jedným príkladom tradičného pantunu je:

Sladký med sladký ako cukor

Konzumovaný med chutí dobre

Tisíc ostrovov, tisíc kultúr

Takže pýcha sveta

4. Pantunské príslovie

Príslovie je príslovie, ktoré sa zvyčajne používa ako rada. Dodávka prísloví je však často postavená vedľa rýmov. Jedným z príkladov je:

V noci sa stmieva

Bez studenej deky

Voda sa vlnila nie hlboko

Stále voda odteká

5. Náboženské básne

Rady v oblasti náboženstva sa tiež často formujú obrazne poéziou, aby ste sa pri ich počúvaní nenudili. Jeden populárny príklad je:

Strom má bujné listy

Husté kvety a ovocie

Napriek tomu, že žije tisíc rokov

Ak sa nemodlíte, aký to má zmysel

6. Puzzle Pantun

Ako už z názvu vyplýva, tento typ riekanky je riekankou, ktorá kladie otázky tak, aby poslucháč alebo čitateľ uhádol odpoveď. Príklady riekaniek sú:

Nie vrece, ale naplnené

Má výrazný zápach a nie je rybia

Hádajte, čo to je?

Chvost je spálený, hlava je vyčerpaná

Posledné príspevky