Kompletný sprievodca, ako vyplácať BPJS Ketenagakerjaan

Ako zrušiť pracovný pomer bpjs

Spôsob vyplácania bpjs za zamestnanie je offline priamym kontaktom do najbližšej kancelárie BPJS Ketenagakerjaan a online, aby sa znížilo riziko fyzického kontaktu počas COVID-19.

BPJS Ketenagakerjaan je právny subjekt, ktorý poskytuje ochranu všetkým pracovníkom na svete pred určitými sociálno-ekonomickými problémami, čím sa v súčasnosti zlepšila kvalita služieb poskytovaných jeho účastníkom.

Toto zlepšenie kvality súvisí s existenciou politických reforiem a dokonca s poskytovaním servisných zariadení pre účastníkov BPJS Keternagakerjaan.

Jeden z nich sa vyznačuje prítomnosťou služby Old Age Security (JHT) od spoločnosti BPJS Ketenagakerjaan, ktorá môže požadovať alebo vyberať finančné prostriedky, keď spoločnosť zaregistruje svojich pracovníkov do programu BPJS TK.

Reklamačný proces alebo výber BPJSTK prostredníctvom stanovených podmienok. Ak chcete vybrať fond zabezpečenia v starobe, musíte vedieť, ako urýchliť proces poskytovania služieb.

Na základe nariadenia vlády (PP) č. 60 z roku 2015, ktoré je účinné od 1. septembra 2015, je možné zostatok zabezpečenia v starobe zvýšiť z 10,30 na 100 percent bez toho, aby ste museli čakať na vek účasti v tomto programe. na 10 rokov alebo s minimálnym vekom 56 rokov, ako sa uvádza v predchádzajúcom predpise.

Aké sú teda požiadavky, ktoré musia byť splnené, a ako stiahnete BPJS zo zamestnania? Viac podrobností nájdete v nasledujúcom vysvetlení.

Požiadavky na výber BPJS Ketenagakerjaan

Ako zrušiť pracovný pomer bpjs

Účastníci BPJS Ketenagakerjaan, ktorí chcú vybrať svoje finančné prostriedky z Rodičovskej záruky, sú stopercentní, potom musí byť stav účasti BPJSTK neaktívny, ak proces deaktivácie účasti vykonáva spoločnosť, v ktorej účastníci pracujú.

Prečítajte si tiež: Kreditné karty: Vysvetlenie, práva a povinnosti používateľov

Účasť na BPJSTK nebude aktívna, ak zamestnanec opustil spoločnosť a spoločnosť už nebude odvádzať príspevky na BPJSTK. Žiadosti o 100-percentné vyplatenie záručného fondu pre starobné dôchodky je možné podať, až keď už nepracujú, či už ide o prepúšťanie alebo rezignáciu zo spoločnosti.

Ak ste vykonali postup vyplácania BPJSTK, finančné prostriedky sa vyplatia najmenej jeden mesiac po odchode účastníka zo spoločnosti.

Ako stiahnuť program BPJS Ketenagakerjaan z programu JHT je 10 percent a 30 percent

Požiadavky, ktoré sa musia splniť, sú nasledujúce.

 1. Účastníci BPJS Ketenagakerjaan sú minimálne 10 rokov registrovaní a stále v spoločnosti pracujú.
 2. Prineste si svoju kartu BPJS Ketenagakerjaan a fotokópiu.
 3. Prineste si so sebou originálny KTP alebo pas a fotokópie.
 4. Predložte originálnu rodinnú kartu (KK) a fotokópiu.
 5. Prineste si so sebou certifikát, že vo firme stále aktívne pracujete.
 6. Prineste si bankový sporiaci účet

Ak chcete vyplatiť 30 percent svojich finančných prostriedkov JHT, musíte pridať doklady o bývaní ako podporný dôkaz pre vyplatenie.

Ako stopercentne stiahnuť program BPJS Ketenagakerjaan z programu JHT

 1. Účastníci už v spoločnosti nepracujú, buď prepúšťajú, alebo rezignujú
 2. Prineste si svoju kartu BPJS Ketenagakerjaan.
 3. Zahrňte Paklaring alebo osvedčenie o zastavení práce
 4. Prineste si rodinnú kartu (KK).
 5. Prineste si KTP alebo SIM.
 6. Prineste si knihu sporiaceho účtu
 7. Každý dokument musí byť kopírovaný najmenej na jednom hárku
 8. Prineste fotografie 4 × 4 a 4 × 6 z každých 4 kópií.

Proces stiahnutia BPJS Ketenagakerjaan

Proces vyplácania finančných prostriedkov JHT je možné vykonať dvoma spôsobmi, a to offline, keď sa dostanete priamo do najbližšej kancelárie BPJS Ketenagakerjaan a online, aby sa znížilo riziko fyzického kontaktu počas COVID-19.

Ako vybrať program BPJS Ketenagakerjaan online a offline JHT musí dodržiavať príslušné zmluvné podmienky.

Nasleduje postup vyplácania finančných prostriedkov na zabezpečenie v starobe offline:

Prečítajte si tiež: Dlhopisy - definícia, typy a príklady [ÚPLNÝ POPIS]

Ako získať JHT offline

 1. Príďte priamo do najbližšej kancelárie BPJS Ketenagakerjaan vo vašom meste
 2. Prineste si so sebou všetky požadované dokumenty potrebné na získanie finančných prostriedkov JHT, a to originálne dokumenty aj fotokópie
 3. Vyplňte formulár žiadosti o zabezpečenie v starobe
 4. Po vyplnení formulára dostanete číslo fronty
 5. Podpisovanie vyhlásenia, že v súčasnosti vo firme nepracuje.
 6. Skontrolujte úplnosť dokumentu
 7. Fáza rozhovoru a fotografie ako dôkaz o vyplatení finančných prostriedkov JHT
 8. Proces prevodu zostatku JHT bude odoslaný na váš účet

Uprostred pandémie COVID-19 sa niektoré úrady rozhodli slúžiť verejnosti online na potlačenie fyzických kontaktov, takže proces vyplácania finančných prostriedkov JHT je možné vykonať online prostredníctvom webovej stránky BPJS Ketenagakerjaan.

Tu sú postupy, ktoré je možné vykonať online prostredníctvom elektronickej žiadosti:

Ako získať JHT online

 1. Zaregistrujte sa prostredníctvom webovej stránky //es.bpjsketenagakerjaan.go.id/login/ a vyplňte online formulár
 2. Skontrolujte úplnosť formulára a potom zadajte overovací kód
 3. Pripravte a nahrajte všetky požadované dokumenty, ktoré boli naskenované
 4. Čakanie na potvrdenie zo strany BPJS Ketenagakerjaan prostredníctvom e-mailovej adresy najmenej 1 × 24 hodín
 5. Účastníci sú požiadaní, aby prišli do najbližšej kancelárie BPJS Ketenagakerjaan, aby si priniesli svoje originálne dokumenty a fotokópie
 6. Proces prevodu zostatku trvá približne 10 pracovných dní.

Toto je vysvetlenie úplného sprievodcu, ako vyplácať prostriedky BPJS Ketenagakerjaan. Môže byť užitočné!

Posledné príspevky