Príklad prejavu na rozlúčku pre 6. ročník základnej školy

valediktárna reč kls 6

Rozlúčková reč pre 6. ročník SD má konkrétny účel alebo účel, ktorý je adresovaný poslucháčom pri rozlúčke.

Na školských rozlúčkach, najmä na 6. ročníku základnej školy, sú zvyčajne študenti poverení tvorbou textu na rozlúčku, ktorý sa zobrazí pri neskoršej rozlúčke.

Hlavný obsah školskej rozlúčkovej reči je:

  • Zdravím
  • Poďakovanie
  • Výroky o šťastí
  • Ďalší cieľ
  • Rady a tipy pre juniorskú úroveň
  • Rozlúčkové slová

Príklad prejavu na rozlúčku pre 6. ročník základnej školy

Nasleduje niekoľko príkladov valediktárnych prejavov pre triedu 6, ktoré môžu byť prednesené pri rozlúčke:

rozlúčková reč o kls 6

Ukážka reči 1

Assalamualaikum Warrahmattuloh Wabarakatuh

Koho rešpektujem,

Pán / pani riaditeľka (uveďte jeho meno)

Učitelia (názov školy)

Vážení rodičia / zákonní zástupcovia študentov

Priatelia a juniori, ktorých milujem

Chvála a vďačnosť za prítomnosť Alaha SWT, ktorý nám všetkým dáva svoje milosrdenstvo. Dnes sa schádzame na oslavu rozlúčky.

V prvom rade ďakujem učiteľom, ktorí za posledných 6 rokov učili, usmerňovali a učili svoje vedomosti. Nech Alah vždy ocení všetky služby dám a pánov Guru.

Pri tejto príležitosti zastupujem priateľov zo 6. ročníka, taktiež sa ospravedlňujem za všetky chyby, ktoré sme v minulosti urobili za naše správanie, ktoré by mohlo rušiť alebo urážať učiteľov a učiteľov. Dúfam, že učitelia a učitelia vždy odpustia všetky naše chyby.

Pokiaľ ide o juniorov, pokračujte v usilovnom štúdiu, chceme, aby ste boli usilovnými študentmi, ktorí naďalej hľadajú vedomosti a vždy rešpektujú našich rodičov / učiteľov v tejto škole.

A na záver našim milovaným rodičom, ďakujeme, že nás máte radi, ďakujeme, že ste nás poslali do školy (povedzte názov školy) a ďakujeme za vzdelanie, ktoré nám bolo poskytnuté.

To je odo mňa všetko,

Wassalamualaikum Warrahmatuloh Wabarakatuh

Ukážka reči 2

Pokoj vám a Alláhovo milosrdenstvo a požehnanie

Vážený pán riaditeľ a pani učiteľka a pozvaní hostia;

Rovnako ako moji priatelia, ktorí sú šťastní.

Najskôr sa poďakujme za prítomnosť všemohúceho Boha, ktorý nám udelil svoju milosť a štedrosť.

Pri tejto príležitosti sa môžeme zhromaždiť na 6. ročníku Rozlúčkovej slávnosti. Učitelia a priatelia, naozaj sa nezdá, že čas letí tak rýchlo. Je to už šesť rokov, čo sme študovali a získavali vedomosti na tejto škole. Získame nekonečné vedomosti. Všetko ďakujem učiteľom, ktorí nás to naučili.

Teraz konečne nastal deň promócií. Po šiestich rokoch sme študovali

Spolu s pánom / pani učiteľkou by som vám ako zástupcovi šiesteho ročníka chcel poďakovať a chcel by som sa ospravedlniť za všetky naše priestupky.

Nezabudneme tiež poďakovať našim rodičom, ktorí nás všetkých motivovali.Pre priateľov, aj keď sme promovali, musíme byť pri štúdiu aktívnejší, pretože nás čaká dlhá cesta a dosiahnutie našich cieľov.

Na záver by sme sa s priateľmi chceli rozlúčiť, na túto školu nezabudneme.

To je odo mňa všetko. Ďakujem.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ukážka reči 3

Pokoj vám a Alláhovo milosrdenstvo a požehnanie

Vážený pán riaditeľ a pani učiteľka a pozvaní hostia;

Rovnako ako moji priatelia, ktorí sú šťastní.

Najskôr sa poďakujme za prítomnosť všemohúceho Boha, ktorý nám udelil svoju milosť a štedrosť.

Pri tejto príležitosti sa môžeme zhromaždiť na 6. ročníku Rozlúčkovej slávnosti. Učitelia a priatelia, naozaj sa nezdá, že čas letí tak rýchlo. Je to už šesť rokov, čo sme študovali a získavali vedomosti na tejto škole. Získame nekonečné vedomosti. Všetko ďakujem učiteľom, ktorí nás to naučili.

Teraz konečne nastal deň promócií. Po šiestich rokoch sme študovali

Spolu s pánom / pani učiteľkou by som vám ako zástupcovi šiesteho ročníka chcel poďakovať a chcel by som sa ospravedlniť za všetky naše priestupky.

Nezabudneme tiež poďakovať našim rodičom, ktorí nás všetkých motivovali. Za priateľov, aj keď sme promovali, musíme byť aktívnejší v štúdiu, pretože nás čaká dlhá cesta a dosiahnutie našich cieľov.

Na záver by sme sa s priateľmi chceli rozlúčiť, na túto školu nezabudneme.

To je odo mňa všetko. Ďakujem.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prečítajte si tiež: Vyhodnotenie: Definícia, účel, funkcia a fázy [FULL]

Ukážka reči 4

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Vážení (uveďte meno riaditeľa) Čestná učiteľská rada. Vážení pozvaní hostia, rovnako ako všetci naši priatelia a juniori (názov školy), ďakujem za prítomnosť Alaha SWT, za všetky Jeho požehnania, ktoré nás prinútili zhromaždiť sa na tejto udalosti. Modlitby a pozdravy tiež odovzdávam nášmu pánovi, prorokovi Muhammadovi SAW. Milá mamička z rady učiteľov a priateľov, tentoraz zastupujem všetkých žiakov 6. ročníka, aby sa rozlúčili a poprosili o zbohom a poprosili o jej požehnanie. Vážené učiteľky a dámy, v prvom rade by som chcel vysloviť úprimné poďakovanie učiteľom, ktorí nás vzdelávali a viedli nás, aby sme mohli proces učenia v tejto milovanej škole zavŕšiť dobrými výsledkami. Za 6 rokov tvrdej práce Majstra nemôžeme dať nič späť. Iba modlitby, ktoré môžeme ponúknuť, môže Alah SWT splatiť služby všetkým učiteľom. Dámy a páni učiteľov, ktorých mám rád. Po druhé, s kamarátmi zo 6. triedy sa tiež veľmi ospravedlňujeme za naše nepríjemné kroky a správanie pred všetkými učiteľmi. Preto dúfame, že vy a vaši učitelia ste ochotní odpustiť všetky naše chyby. Na záver prosíme o požehnanie učiteľov a všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia, aby mohli pokračovať na najlepšiu strednú školu v tomto meste. To je všetko, čo môžem povedať, ospravedlňujem sa, ak existujú slová, ktoré nezasahujú do sŕdc učiteľov a zamestnancov prítomných na tomto šťastnom mieste. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ukážka reči 5

Pokoj vám a Alláhovo milosrdenstvo a požehnanie. Tým, ktorých si vážime, riaditeľovi školy a jej zástupcom Vážime si váženého učiteľa triedy pre 6. triedu, vážený pán / pani učiteľská rada, vážime si všetkých pánov / dámy, vážené dámy a páni, aby ste povedali jedno alebo dve slová. Nie že by sme boli najlepší, ale kvôli požiadavkám našich žiakov 6. ročníka sme pred vami a všetkými vašimi kolegami. Všetka chvála a vďačnosť, ktorú ponúkame Alahovi subhanahu wataala za všetky jeho požehnania a požehnania. Priazeň, ktorá je pre každého z nás nekonečná, aby sme na tomto mieste mohli byť zdraví. Modlitby a pozdravy tiež dúfajme, že budú vždy venované prorokovi Muhammadovi sallallalahu 'alaihi wasallamovi, jeho rodine, priateľom a nasledovníkom, ktorí sú verní učeniu, ktoré priniesol do konca času. Amen. Žiadna slonovina, žiadne praskliny. ako aj to, čo si povieme neskôr. Bude veľa chýb a omylov. Za to nám, prosím, odpustite a pochopte nás. Pri tejto príležitosti nám dovoľte poďakovať sa vám všetkým, učiteľskej rade. Vďaka vedeniu dám a pánov sme sa stali takými. Vie čítať, písať, počítať a dokáže sa naučiť byť skutočným človekom. Pre všetkých mojich priateľov je to naša rozlúčka na tejto základnej škole. Je to skutočne ťažké. Každý deň sme stále spolu. Hranie žartov. Smejte sa Srandujem. Naozaj všetky tieto spomienky nikdy nezabudnú. Aj keď sme dnes od seba, pokračujme v ochrane tohto bratstva navždy. Všetci ste najlepší priatelia. Vážený pán a pani rodičia a zákonní zástupcovia študentov. Toto je tvoj syn. Sem tam všetky výhody a nevýhody. Veďte nás trpezlivo a nekonečne. Stále máme hlad po vašom vedení. Stále sme hladní po tvojej láske. Vychovávajte nás, aby sme sa stali deťmi, ktoré sa venujú svojim rodičom, náboženstvu, národu a štátu. Krátky prejav na rozlúčku pre školu v 6. ročníku, dúfajme, že sa z toho, čo hovoríme, poučí. Končíme, Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Ukážka reči 6

Pokoj vám a Alláhovo milosrdenstvo a požehnanie Vážený pán / pani riaditeľka Vážení Vážení, rada učiteľov bez toho, aby som sa zmienila po jednom Vážení Naši rodičia a pozvaní hostia Vážení, vážení a na koho som hrdá, priatelia. Chváľme našu vďačnosť, modlime sa za prítomnosť Boha všemohúceho za všetky jeho milosti. V tento deň sme sa zhromaždili, aby sme uskutočnili rozlúčkový obrad. V skutočnosti ja a všetci moji priatelia z mojej triedy 6 ťažko prednášať tento prejav, sme smutní, pretože sa musíme rozlúčiť s učiteľmi, priateľmi a mladšími súrodencami. Je to však čas, ktorý náš spoločný čas obmedzil. Najmä riaditeľom a učiteľom škôl by sme chceli poďakovať v maximálnej možnej miere za to, že sme úprimní a úprimní, aby nás vzdelávali a učili nás z rôznych vied, aby sa stali naším zdrojom vedomostí. Je to za všetky služby učiteľov a učiteľov, aby sme mohli vykonávať všetky hodiny a pamätať si na ne celý život. Úprimne sa ospravedlňujeme za našich učiteľov, ktorí nás celý čas trpezlivo usmerňovali počas štúdia na tomto mieste, možno bez vedenia učiteľov a otcov budeme deťmi hlúpymi v myslení. Všetci v triede, pokračujte v nadšenom učení a pokračujte v chodení do školy dobre a stále si vážte všetkých našich učiteľov, otcov a matiek. Amen. Týmto sa tento prejav skončil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found