Čo je Tri Dharma Perguruan Tinggi? Zvuky a implementácia

Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tri Dharma vysokoškolského vzdelávania je hlavným cieľom, ktorý musia dosiahnuť všetky univerzity na svete. Táto Tri Dharma zahŕňa vzdelávacie, výskumné a komunitárne služby.

Ak ste študent, musíte byť oboznámení s Tri Darma Perguruan Tinggi. Toto je dôležité, viete, pochopiť význam a spôsob, ako ho implementovať.

Pokračujte v počúvaní tohto článku až do konca, aby ste sa dozvedeli viac o Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pochopenie Tri Dharmy vysokoškolského vzdelávania

Tri Darma Perguruan Tinggi je cieľ, ktorý musia robiť a dosiahnuť všetky univerzity na svete.

Túto zodpovednosť nesú študenti, lektori a všetky strany zapojené do vysokoškolského vzdelávania.

Pretože každá univerzita musí rodiť vzdelaných ľudí, ktorí majú vysokú morálku, sú kritickí, tvoriví, nezávislí a inovatívni, aby mohli podľa svojich schopností budovať národ v rôznych odvetviach.

Naplňte Tri Darma vysoká škola

Tri Dharma Perguruan Tinggi sa skladá z 3 bodov, a to:

1. Výchova a vzdelávanie

Toto je prvý a hlavný bod Tri Dharma Perguruan Tinggi. Vzdelávací a vyučovací proces má dôležitú úlohu pri výrobe absolventov vyššej kvality, aby dokázali tento národ priviesť k vyspelejšiemu národu.

V súlade s úvodnou časťou ústavy z roku 1945, ktorá hovorí o vzdelávaní života národa.

Vzdelávanie a výučba musia byť teda hlavným a hlavným zdrojom pri dosahovaní cieľov vysokoškolského vzdelávania.

2. Výskum a vývoj

Výskum a vývoj je niečo, čo musí národ vždy robiť, ak chce napredovať vo vede a technike.

Prečítajte si tiež: 10 najnovších a najpopulárnejších [PRÁVNYCH] stránok na stiahnutie filmu zadarmo

Výskum je tiež hlavným faktorom pri rozhodovaní o rozhodnutiach týkajúcich sa problému.

Uskutočňujú sa dva typy výskumu, a to aplikovaný výskum a výskum základných vied.

Aplikovaný výskum sa používal na riešenie problémov, ktoré v tom čase prebiehali, zatiaľ čo výskum základných vied by mal v budúcnosti väčší význam.

3. Verejnoprospešné práce

Na splnenie dvoch vyššie uvedených bodov je potrebné splniť ešte jeden, a to verejnoprospešné práce.

V takom prípade musí byť akademická komunita schopná socializovať sa s komunitou a byť schopná skutočne prispieť využitím vedy a techniky na zlepšenie blahobytu komunity a vzdelávania života národa.

Ako zatiaľ vieme, študenti sú hovorcom ľudí, agentmi zmien a podobne.

Implementácia Tri Dharmy vysokoškolského vzdelávania

Tri Daarma vysokoškolského vzdelávania je vzájomne prepojená jednotka.

Vzdelávanie a výučba základ pre začatie výskumu a vývoja.

Zatiaľ čo výskumné činnosti je prvým krokom ako príprava na službu komunite. Medzitým sú verejnoprospešné práce hlavným cieľom vzdelávania a výskumu.

Preto je potrebné základ vzdelania a vedomostí posilniť kvalitným vyučovacím systémom v učebni a budovaním pozitívnej kultúry vzdelávania.

Napríklad rozvíjaním kultúry diskusie tak, aby sa podporoval kritický prístup študentov.

Realizáciu druhého bodu Tri Dharmy vysokoškolského vzdelávania možno uskutočniť uskutočnením výskumu, ktorého výsledky sa používajú na zlepšenie blahobytu komunity.

Formulár študentská služba spoločnosti, môže to byť vo forme sociálnej služby, poradenstva, asistencie alebo iných vecí.

Zatiaľ čo forma lektorskej služby pre komunitu je vo forme výskumných časopisov alebo vynálezov, ktoré môžu komunite pomôcť.

Toto je recenzia Tri Darma Perguruan Tinggi. Dúfajme, že tento článok bude užitočný pre čitateľov všeobecne a najmä pre študentov, aby lepšie pochopili význam Tri Darma Perguruan Tinggi.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found