Dane sú: funkcie a typy

daň je

Dane sú povinné odvody, ktoré platia ľudia pre potreby štátu a blahobyt komunity.

Dane sú navyše aj prostriedkom na vyrovnanie príjmu občanov a používajú sa ako zdroj štátneho rozvoja pre vládu.

Napríklad zaplatením diaľničnej dane vás potešia stavby a opravy ciest v oblasti, kde žijete.

Na základe zákona č. 28 z 2007 o všeobecných ustanoveniach a postupoch zdaňovania. Dane sú povinné príspevky štátu, ktoré sú dlžné jednotlivcom alebo subjektom, ktoré sú presvedčivé na základe právnych predpisov bez priamej reciprocity a používajú sa na štátne potreby pre najväčší blahobyt ľudí.

Pokiaľ ide o reciprocitu, nemôžeme priamo cítiť platenie daní, daňové príspevky sa platia na základe právnych noriem a majú kompulzívny charakter, takže neplatenie daní sa považuje za porušenie zákona.

Dôsledky platenia daní môžeme pocítiť v budúcnosti prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, hospodárstva a mnohých ďalších. Preto sme ako správni občania povinní platiť dane.

Daňová funkcia je ...

Dane majú v štátnom živote veľmi dôležitú funkciu, najmä z hľadiska rozvoja.

Dane od ľudí sa neskôr stanú zdrojom príjmu a budú financovať všetky výdavky na rozvoj. Niektoré z daňových funkcií.

1. Rozpočtová funkcia (rozpočtová funkcia)

Dane sú zdrojom štátnych príjmov, ktorý slúži na financovanie štátnych výdavkov.

Cieľom daňovej funkcie ako zdroja štátnych príjmov je preto vyváženie štátnych výdavkov s príjmami štátu.

Prečítajte si tiež: Daňové funkcie sú: funkcie a typy [FULL]

2. Sada funkcií

Dane ako nástroj regulácie štátnej politiky v sociálnej a hospodárskej oblasti. Funkcia regulácie okrem iného:

  1. Ako nástroj na obmedzenie miery inflácie
  2. Ako nástroj na podporu exportných aktivít, napríklad vývozných daní z tovaru
  3. Dane ako nástroj na ochranu priemyselného tovaru z tuzemska, napríklad daň z pridanej hodnoty (DPH)
  4. Dane sa používajú na reguláciu a prilákanie kapitálových investícií s cieľom pomôcť ekonomike krajiny.

3. Funkcia ekvalizácie

Dane sa používajú na vyváženie a meranie rozdelenia príjmu so šťastím a blahom spoločnosti.

4. Stabilizačná funkcia

Dane slúžia na stabilizáciu ekonomických podmienok, napríklad keď dôjde k inflácii, vláda stanoví vysoké dane, aby bolo možné znížiť množstvo peňazí v obehu.

Na rozdiel od podmienok deflácie alebo hospodárskeho úpadku sa vláda stavia smerom k znižovaniu daní, aby bolo možné zvýšiť množstvo peňazí v obehu.

Druhy daní

Daň na základe jej typu je zrejmá z povahy, predmetu a predmetu, ako aj z umiestnenia zbierky.

1. Daň zo svojej podstaty

  • Priama daň

Priama daň je daň, ktorá sa pravidelne zdaňuje daňovníkom. Príkladmi priamych daní sú daň z pozemkov a stavieb (PBB) a daň z príjmu (PPh).

  • Nepriame dane

Nepriame dane sú dane, ktoré sa uvádzajú iba v určitom čase. Napríklad daň z predaja luxusu, ktorá sa získava iba vtedy, keď niekto predá svoj luxusný tovar.

2. Dane podľa predmetu a predmetu

Podľa predmetu a predmetu sa dane delia na dve:

  • Objektívna daň

Dane uvalené na predmet, napríklad dane z vozidiel, dane z dovozu, clá a mnohé ďalšie.

  • Subjektívna daň

Dane uvalené na tento predmet sú napríklad daň z príjmu (PPh) a daň z majetku.

3. Agentúrna daň

Dane založené na agentúre sú rozdelené do dvoch, a to štátne dane a miestne dane

  • Štátna daň
Prečítajte si tiež: Sprievodca kultiváciou hospodárskych zvierat a sumcov [ÚPLNÉ]

Štátna daň je daň, ktorú vyberá priamo ústredná vláda prostredníctvom príslušného generálneho riaditeľstva. Príklady štátnych daní, ako sú daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmu (PPh) a daň z pozemkov a stavieb (PBB).

  • Miestny poplatok

Miestne dane sa poukazujú miestnym samosprávam alebo miestnym samosprávam. Ľudia, ktorí podliehajú tejto dani, sú ľudia v tejto oblasti.

Príklady miestnych daní sú daň z zábavy, daň z reštaurácie, daň z turistických atrakcií atď.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found