Clá: definícia, funkcia a politika

colné odbavenie je

Colná spotrebná daň je vládny poplatok za vyvážaný a dovážaný tovar, ako aj za tovar, ktorý má vopred určené vlastnosti.

Všeobecne platí, že každý tovar, s ktorým obchoduje verejnosť, má špeciálne daňové kritérium. Mnohí to však nevedia a cena tohto produktu sa predáva čisto od výrobcu.

Bežným príkladom, ktorý sa široko šíri v obehu, sú cigarety, na cigaretových škatuľkách je stuha s údajom o hodnote meny. Toto sa nazýva daň alebo spotrebná cena cigarety. Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o zvykoch, pozrieme sa hlbšie.

Clo je

Colníctvo je v zásade pojem, ktorý pochádza z colných a spotrebných daní. Clo znamená daňový akt od vlády za tovar, ktorý sa vyváža alebo dováža. Významom spotrebnej dane medzitým sú odvody z tovaru, ktorý má určité vlastnosti stanovené zákonom.

Celne teda možno colné správy interpretovať ako odvody od vlády za vyvážané a dovážané tovary a tovary, ktoré majú určité vlastnosti upravené zákonom.

Colná funkcia

Samozrejme, zvyky určuje vláda s jasnými funkciami a výhodami. Funkcie stanovovania colnej politiky sú zatiaľ tieto:

 1. Zvýšiť priemyselný rast krajiny.
 2. Zefektívniť logistiku dovozu a vývozu prostredníctvom existujúcich postupov tak, aby sa vytvorilo priaznivé obchodné a investičné prostredie.
 3. Dohľad nad vývoznými a dovoznými činnosťami.
 4. Obmedzenie, dohľad a kontrola výroby, spotreby a distribúcie tovaru, ktoré majú vlastnosti, ktoré môžu ohroziť zdravie, životné prostredie, verejný poriadok a bezpečnosť.
 5. Podpora národného rozvoja optimalizáciou štátnych príjmov vo forme dovozných a výstupných daní a spotrebných daní.
Prečítajte si tiež: Karty manželstva sú: Vysvetlenia, rozdiely a výhody

Colná politika

zvyky

V krajinách sveta prijalo Generálne riaditeľstvo pre clá a spotrebné dane súbor predpisov a politík na vykonávanie svojich povinností a funkcií. Táto politika je uvedená v nariadení ministra financií č. 203 / PMK.03 / 2017 o opatreniach na vývoz a dovoz tovaru prepravovaného cestujúcimi a posádkou dopravných prostriedkov.

Pokiaľ ide o niekoľko ďalších politík uvedených v zákone v oblasti vývozu a dovozu, ako aj spotrebných daní.

Exportný sektor

 1. Zákon č. 17 z roku 2006 o zmenách a doplneniach zákona č. 16 z roku 1995 o clách.
 2. Nariadenie vlády Svetovej republiky č. 55. rok 2008 o zavedení vývozného cla na vyvážaný tovar
 3. Nariadenie ministra financií číslo 145 / PMK.04 / 2007 nar. PMK č. 148 / PMK.04 / 2011 jo. PMK č. 145 / PMK.04 / 2014 o colných ustanoveniach v vývoznom sektore.
 4. Nariadenie ministra financií číslo 214 / PMK.04 / 2008 jo. PMK č. 146 / PMK.04 / 2014 jo. PMK č. 86 / PMK.04 / 2016 o výbere vývozných poplatkov.
 5. Nariadenie ministra financií č. 224 / PMK.04 / 2015 o dohľade nad dovozom alebo vývozom zakázaného a / alebo obmedzeného tovaru.
 6. Nariadenie ministra financií číslo 13 / PMK.010 / 2017 týkajúce sa stanovenia vývozného tovaru, na ktorý sa vzťahuje vývozné clo a sadzba vývozného cla.
 7. Nariadenie generálneho riaditeľa pre clá a spotrebné dane PER-32 / BC / 2014 jo. PER-29 / BC / 2016 o colnom režime v vývoznom sektore.
 8. Nariadenie generálneho riaditeľa pre clá a spotrebné dane P-41 / BC / 2008 jo. P-07 / BC / 2009 jo. PER-18 / BC / 2012 jo. PER-34 / BC / 2016 o vývoznom colnom vyhlásení.

Sektor spotrebných daní

 1. Zákon Slovenskej republiky č. 11 z roku 1995 o spotrebnej dani, ktorý bol zmenený a doplnený zákonom Slovenskej republiky č. 39 z roku 2007 o zmene a doplnení.
 2. Nariadenie ministra financií (PMK) č. 62 / PMK.011 / 2010 o spotrebnej dani pre etylalkohol, nápoje obsahujúce etylalkohol a koncentráty obsahujúce etylalkohol;
 3. Nariadenie ministra financií č. 181 / PMK.011 / 2009 o sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov;
 4. Nariadenie ministra financií číslo 99 / PMK.011 / 2010 týkajúce sa zmien a doplnení nariadenia ministra financií číslo 181 / PMK.011 / 2009 o sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov;
 5. Nariadenie generálneho riaditeľa pre clá a spotrebné dane: P-43 / BC / 2009 o postupoch určovania sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov;
 6. Nariadenie generálneho riaditeľa pre clá a spotrebné dane: P - 22 / BC / 2010 o postupoch pre spotrebnú daň z etylalkoholu, nápojov obsahujúcich etylalkohol a koncentrátov obsahujúcich etylalkohol.
Prečítajte si tiež: 10 príkladov minimalistických návrhov 3 izbových domov a ich obrázkov

Preto diskusia o zvykoch z hľadiska porozumenia, funkcií a politík, dúfajme, že to môže byť pre vás užitočné.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found