Daňové funkcie sú: funkcie a typy

daňová funkcia je

Daňová funkcia je funkcia rozpočtu, ktorá sa používa ako zdroj štátnych príjmov, a ktorá bude v celom článku použitá vládou.

Dane sú zdrojom vládnych prostriedkov na financovanie rozvoja na centrálnej a regionálnej úrovni.

Vláda môže peniaze z daní použiť na verejné účely, ako je budovanie verejných zariadení, financovanie rozpočtov zdravotníctva a školstva a rôzne ďalšie produktívne činnosti. Vyberanie daní je možné vynútiť, pretože sa vykonáva na základe zákona.

Daňová funkcia Je

Dane majú dôležitú úlohu v ekonomike krajiny. Takže dane majú niekoľko funkcií, vrátane:

1. Funkcia rozpočtu (Rozpočtár)

Rozpočtová funkcia znamená, že dane sa používajú ako zdroj štátnych príjmov, ktoré použije autorizovaná vláda na financovanie verejných zariadení, národného rozvoja a ďalších výdavkov štátu.

Inými slovami, funkcia daňového rozpočtu je daň ako zdroj štátnych finančných príjmov, ktorého cieľom je vyvážiť štátne výdavky a štátne príjmy.

2. Nastavenie funkcií (Nariadenie)

Dane sú nástrojom regulácie štátnej politiky v sociálnom a ekonomickom sektore.

Medzi funkcie regulácie daní patrí znižovanie miery inflácie, ochrana domácich výrobkov s existenciou dane z pridanej hodnoty (DPH), podpora exportných aktivít s existenciou vývozných daní z tovaru a priťahovanie kapitálových investícií, ktoré zvyšujú produktivitu ekonomiky krajiny .

3. Funkcia ekvalizácie (Distribúcia)

Štát používa dane na prispôsobenie a vyváženie medzi príjmami ľudí a úrovňou blahobytu ľudí prostredníctvom rôznych sociálnych služieb a verejných zariadení.

4. Stabilizačná funkcia (Stabilizácia)

Dane môžu byť nástrojom na dosiahnutie ekonomickej stabilizácie. Jedným príkladom stabilizačnej funkcie je vláda, ktorá zavádza zvyšovanie daní na riešenie inflácie.

Na druhej strane vláda zníži dane, aby prekonala defláciu.

Prečítajte si tiež: pH: Definícia, typy a príklady materiálov s rôznymi pH

Druhy daní

daň je

Druhy daní možno klasifikovať na základe ich povahy, predmetu a predmetu a agentúry, od ktorej sa vyberajú.

Na základe prírody

Podľa povahy sa dane delia na dve, a to priame dane a nepriame dane.

 • Priama daň (Priama daň).

  Priama daň je daň, ktorá sa pravidelne účtuje priamo platiteľom dane. Napríklad: daň z pozemkov a stavieb (PBB) a daň z príjmu (PPh).

 • Nepriame dane (Nepriama daň).

  Nepriama daň je daň, ktorá sa ukladá platiteľom dane iba v prípade, že podniknú určité kroky.

  Nepriame dane nie je možné vyberať pravidelne. Napríklad daň z predaja luxusu sa vyskytuje iba vtedy, keď vlastník predá svoj luxusný predmet.

Na základe subjektov a daňových objektov

Podľa predmetu a predmetu sú dane rozdelené na dve časti.

 • Objektívna daň. Objektívna daň je daň uvalená na predmet. Ide napríklad o dane z motorových vozidiel, dane z dovozu, clá a ďalšie.
 • Subjektívna daň. Subjektívna daň je daň, ktorá sa ukladá subjektu. Príkladom je daň z príjmu (PPh) a daň z majetku.

Na základe agentúry

Na základe agentúr, ktoré ukladajú dane, sa dane delia na dve, a to centrálnu a regionálnu.

 • Štátna daň (centrálna). Štátna daň je daň, ktorú vyberá priamo ústredná vláda prostredníctvom príslušného generálneho riaditeľstva.

  Napríklad daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmu (PPh) a daň z pozemkov a budov (PBB).

 • Miestny poplatok (miestny). Miestne dane sú dane, ktoré sa platia miestnym samosprávam alebo miestnym vládam. Jedinou osobou, ktorá podlieha tejto dani, sú ľudia v oblasti regionálnej správy.

  Príklady miestnych daní sú daň z zábavy, daň z reštaurácie, daň z turistických atrakcií atď.

Toto je prehľad významu, funkcie a druhov daní. Ako správni občania sme povinní platiť dane poslušne.

Priebeh krajiny sa dá určiť podľa toho, či ľudia sú alebo nie sú poslušní daniam.

Prečítajte si tiež: Importy sú - účel, výhody, typy a príklady

S hladkým príjmom bude rozvoj krajiny pokračovať pokročilejším smerom. Vláda ako manažér medzitým musí byť tiež schopná v maximálnej miere využiť dane na prosperitu obyvateľov. Dúfajme, že táto recenzia môže byť užitočná pre nás všetkých.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found