Intenzívne čítanie: Definícia, charakteristiky, účel, výhody a typy

intenzívne čítanie

Intenzívne čítanie je starostlivé štúdium, starostlivé štúdium a podrobné zaobchádzanie s textom na čítanie. Intenzívne sa spravidla číta krátke texty s dĺžkou približne dvoch až štyroch strán.

Čítanie je jedným z najhojnejších zdrojov informácií. Informácie sú často poskytované v písomných médiách buď prostredníctvom elektronických médií alebo papierov, ako sú noviny alebo časopisy.

Na lepšie pochopenie obsahu čítaného textu sú potrebné intenzívne techniky čítania. Nasleduje ďalší popis intenzívneho čítania vo forme definícií, charakteristík, cieľov, výhod a rôznych druhov.

Pochopenie intenzívneho čítania

Intenzívne čítanie je starostlivé štúdium, starostlivé štúdium a podrobné zaobchádzanie s textom na čítanie. Intenzívne sa spravidla číta krátke texty s dĺžkou približne dvoch až štyroch strán. Intenzívne čitateľské aktivity sú veľmi užitočné na vyhľadanie podrobných informácií alebo na použitie ako materiál na diskusiu.

Intenzívne čitateľské zručnosti rozvíjajú kritické a hodnotiace postoje čitateľov. Z kognitívneho hľadiska je možné technikami intenzívneho čítania rozvíjať schopnosť čítať komplexne.

Charakteristika intenzívneho čítania

Nasleduje niekoľko charakteristík alebo charakteristík:

 1. Čítajte s vysokou úrovňou porozumenia, aby ste ľahko nezabudli na obsah čítaného textu.
 2. Čítanie podrobne, aby ste pochopili obsah čítaného textu.
 3. Niektoré z techník intenzívneho čítania zahŕňajú skenovanie, kĺzanie a komplexné čítanie.
 4. Zdôrazňuje porozumenie slov, slovnej zásoby, viet a celého obsahu čítaného textu.
 5. Čítanie trénujte opatrne a sústreďte sa tak, aby sa minimalizoval výskyt chýb v štruktúre, pravopise, slovnej zásobe a interpunkcii.
 6. Rozvíjanie kritického, tvorivého a inovatívneho prístupu prostredníctvom hodnotenia textov na čítanie.
Prečítajte si tiež: KOMPLETNÉ tradičné acehézske tradičné oblečenie + obrázky

Účel intenzívneho čítania

intenzívne čítanie je

Tu sú niektoré z cieľov intenzívneho čítania:

 • Získajte informácie a diskusný materiál.
 • Uľahčite si rozhodovanie o téme vhodného textu na čítanie ako diskusného materiálu.
 • Prostriedky výberu správneho predmetu z čítaného textu.
 • Pochopte obsah textu tak, aby prevzal podstatu problému.
 • Rozšírte vedomosti a prehľad, aby bola diskusia živšia.

Výhody intenzívneho čítania

intenzívne čítanie je

Existuje niekoľko výhod intenzívneho čítania, vrátane nasledujúcich:

 • Pochopte autorov zámer
 • Pochopte obsah čítaného textu.
 • Študujte jazyk čítaného textu.
 • Pochopiť, posúdiť a vyhodnotiť informácie.
 • Poznať pozadie, v ktorom bol text napísaný.
 • Môže mať dlhšiu pamäť súvisiacu s obsahom textu.

Intenzívny typ čítania

intenzívne čítanie je

Nasleduje niekoľko druhov intenzívneho čítania, ktoré pozostávajú z:

1. Dôkladné čítanie

Periférne čítanie je čítanie, ktoré sa vykonáva opatrne. Toto sa deje preto, aby bolo možné porozumieť, posúdiť a vyhodnotiť určité informácie v písomnej podobe. Pozorné čítanie sa deje postupne počas dlhého časového obdobia.

2. Porozumenie čítaniu

Aktivita čítania s porozumením je druh čítania s cieľom porozumieť čítanému textu. Medzi veci, ktoré je potrebné pochopiť, patria literárne normy alebo normy, kritické recenzie, písané drámy a vzorce v beletristických dielach.

3. Kritické čítanie

Kritické čítanie je čitateľská aktivita, ktorá sa vykonáva hlbokým, hodnotiacim a analytickým spôsobom, ktorý nevyhľadáva iba chyby v texte. Aspekty kritického čítania sú pochopenie autorových zámerov, základná organizácia písania, autorova prezentácia a kritické zásady čítania v každodennom živote.

4. Prečítajte si Nápady

Myšlienkou aktivity čítania je čítanie s cieľom nájsť hlavnú myšlienku alebo myšlienku z textu na čítanie. Táto činnosť sa vykonáva v procese hlbokého porozumenia.

Niektoré aspekty, ktoré je potrebné zvážiť, sú

 • Prečo je to dobrý názov alebo téma;
 • Aké problémy sú v texte riešené alebo pretiahnuté;
 • Čo sa postava učí a robí.
Prečítajte si tiež: CELÝ smer vetra + Ako určiť a vyťažiť z toho

5. Prečítajte si jazykovú štúdiu

Čítanie jazykovej štúdie spočíva v čítaní, ktorého cieľom je zistiť, ktoré jazyky používa pisateľ pri sprostredkovaní myšlienky. Je to tak preto, lebo jazyk, ktorý spisovateľ používa, sa všeobecne líši prostredníctvom určitých prostriedkov a symbolov.

6. Čítanie literatúry

Literárna čitateľská činnosť je činnosť na čítanie literárnych diel. Predmetné literárne diela sú diela zahrnuté v záujme ocenenia a akademického štúdia a v záujme štúdia.


Teda prehľad intenzívneho čítania s jeho významom, charakteristikami, účelom, výhodami a typmi. Môže byť užitočné.

Posledné príspevky