Dialóg je: definícia, charakteristiky, pojmy a príklady

dialóg je

Dialóg je vzájomný rozhovor medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú rozhovoru alebo písomnej práce. Kompletná diskusia o úplnom dialógu v tomto článku.

V každodennom živote často vedieme dialógy s niekým alebo so skupinou ľudí. Čo sa teda myslí dialógom?

Nasleduje ďalšia revízia dialógu s jeho významom, charakteristikami, podmienkami a príkladmi.

Porozumenie dialógu

dialóg je

V jazyku, dialóg pochádza z gréčtiny on a logá čo znamená spôsob, akým ľudia používajú slová. Pokiaľ ide o dialóg, dialóg je vzájomný rozhovor medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi v rozhovore alebo v písomnej práci.

Inými slovami, dialóg je literárna a divadelná činnosť pozostávajúca z dvoch alebo viacerých postáv. Dejiny dialógu pochádzajú z príbehu, filozofie alebo symbolu venovania, ktorý sa nachádza v starogréckej a indickej literatúre, najmä v starovekom umení Rétorika.

Dialóg je komunikačný proces, ktorý musí brať do úvahy sémantické a pragmatické princípy. Dúfame, že pri dialógu dôjde k rozhovorom, ktoré vzájomne porozumejú, chápu, akceptujú, žijú v mieri a spolupracujú na dosiahnutí vzájomnej prosperity.

Pri dialógových činnostiach si zúčastnené strany navzájom vymieňajú informácie, údaje, fakty, nápady a názory a snažia sa navzájom si rozumieť, porozumieť im a akceptovať ich. V dialógu neexistuje monopol na reč a pravdu.

Charakteristika dialógu

Nasledujúce všeobecné charakteristiky v dialógu sú:

  • V dialógu sa zúčastňuje veľa ľudí, to znamená, že sa neuskutočňuje individuálne, ale do dialógu je zapojených veľa aktérov, či už priamo alebo nepriamo.
  • Medzi anketárom a osobou, ktorá zdroj poskytla, sú otázky a odpovede, aby dialóg prebiehal hladko.
  • Dialóg je možné viesť priamo alebo nepriamo.
  • Interaktívny dialóg sa zvyčajne zobrazuje v televíznych a rozhlasových programoch.

Podmienky dialógu

dialóg je

Nasledujúce pojmy v dialógu sú:

  1. Pochopte správne význam, účel a účel dialógu a tiež musíte mať schopnosť viesť dialóg.
  2. Mať vzdelanie a vedomosti o témach, ktoré sa použijú ako materiál na dialóg.
  3. S dobrou vôľou hľadať pravdu v dialógu. Preto by počúvanie dialógu malo byť otvorené, nedotknuté a nestranné.
  4. Vytváranie pokojnej a pokojnej atmosféry, ďaleko od najväčších emócií a pocitov. Musí byť schopný odovzdať nápady dobre, zreteľne a možno s nadšením, ale príjemným a múdrym tónom, nie emotívnym tónom.
  5. Celý dialóg musí byť čestný, nesmie byť manipulatívny, úprimný a nesmie hľadať slabé stránky a nedostatky partnerov dialógu, a tiež musí veriť, že rôzne veci, o ktorých sa v dialógu diskutuje, sa nepoužívajú mimo dialógu na iné účely v ich prospech alebo určitých skupín.
  6. Dialóg možno použiť ako spôsob priamej diskusie o niečom alebo ako úvod do diskusie o materiáli, ktorý je skutočne ťažký a ťažký. Medzi veci, ktoré sa používajú ako materiál na dialóg, patria rôzne oblasti života, ako napríklad: sociálna, morálna, ekonomická, kultúrna, politická, etická, náboženská atď.
Prečítajte si tiež: 16 hinduistických budhistických kráľovstiev na svete (úplné vysvetlenie)

Ukážkový dialóg

dialóg je

Dialóg môžu v zásade viesť dvaja alebo viac ľudí. Pre prehľadnosť uvádzame niekoľko príkladov dialógu medzi dvoma ľuďmi, tromi ľuďmi a ďalšími.

1. Príklad dialógu pre dve osoby

Pri programe na televíznej stanici sa hosťujúca hviezda rozpráva s moderátorkou.

Deddy : Dobrý večer Luna Maya ..

Luna Maya : Dnes večer, Mas Deddy.

Deddy : Luna je práve teraz zaneprázdnená novým filmom, hm?

Luna Maya : Áno, mám nový filmový projekt. Mimochodom, žáner je hororový.

Deddy : Počul som, povedal si, že si niečo videl počas natáčania, však?

Luna Maya : Ach áno Mas. Mimochodom, v tom čase došlo pri nakrúcaní k mystickému zážitku. Takže kvôli požiadavkám tejto role sa hovorí, že hlavnej postave v tomto filme je umožnené vidieť veci, ktoré sú neviditeľné, napríklad rozprávanie alebo interakcia s duchmi.

Takže moje vnútorné oko musí byť otvorené. A ukázalo sa, že okolo miesta streľby je skutočne veľa neviditeľných tvorov.

Deddy : Kedy a kde si zažil také mystické udalosti?

Luna Maya : V tom čase sa strieľalo v oblasti Yogyakarta. V tom čase teda existoval psychik, ktorý mi pomohol otvoriť oko mysle na scéne.

Deddy : Potom, podľa vášho názoru, aký typ človeka je najdesivejšou osobou, ktorú ste kedy videli na scéne hororových filmov?

Luna Maya : Vlastne všetky postavy, ktoré som v tom čase videl, boli strašidelné postavy, ale boli tu postavy, ktoré boli veľmi plazivé ako postavy holandských žien.

Jeho tvár bola zdrvená a oblečený ako éra kolonializmu. Neznáša, keď sú okolo neho ľudia alebo ho dokonca štve a tej postave sa tiež nepáči, keď sa povie jeho meno.

Deddy : Ach, je to dosť strašidelné, to áno, ale neskôr budeme v príbehu pokračovať, po nasledujúcom inzeráte.

2. Príklad dialógu troch osôb

Marka : Jen, kde je Jhonny?

Jeno : Vyzerá to, že jeho syn dnes nešiel do školy.

Marka : Myslím, že neprišiel, prečo tak urobil? Poznáš Jen?

Jeno : Včera povedal, že Nana, ďalšia trieda, je chorá, Mark. Možno teraz to stále bolí. Stačí sa spýtať Nany, obaja náhodou bývajú blízko pri sebe.

(Nana prešla pred triedu Marka a Jena)

Marka : Na, vieš, že Jhonny neprichádza prečo? Je stále chorý? Navštívili ste jeho dom?

Nana : Áno, včera za mnou prišla domov Jhonnyho matka, aby mi povedala, že Jhonny nemohol kvôli chorobe ísť do školy. Lekári odporúčajú odpočinok po dobu 3 dní. Jhoony som ešte nenavštívil, plán je taký, že po škole chcem navštíviť Jhonny. Chcete prísť?

Jeno : Páni, môžem prísť navštíviť Jhonnyho neskôr. Ako sa máš? Chceš prísť tiež?

Prečítajte si tiež: Čo znamená Prajeme vám všetko dobré? Stručné a jasné vysvetlenie

Marka : Áno, môžeme, neskôr môžeme priniesť ovocie Jhonnymu.

Jeno : Na, čo je Jhonny chorý? Môžete jesť ovocie alebo nie

Nana : Matka Jhonny povedala, že ju bolí brucho. Takže neprinášajte ovocie. Radšej prinesieme chlieb.

Marka : Ó áno. Neskôr pred odchodom do jeho domu sme sa zastavili v obchode, aby sme priniesli chlieb pre Jhonnyho.

Nana : Áno, zhromaždíme sa po škole. Najprv sa vrátim do triedy.

Jeno : Áno. Neskôr si počkáme pred bránou školy.

3. Príklad dialógu štyroch osôb

Phana, Wayo, Ming a Kit sú 4 priatelia zo známej univerzity v Bandungu. V univerzitnom bufete zľahka kecali o plánoch na nadchádzajúce semestrálne prázdniny.

Phana : Kam všetci idete najbližšie na semestrálnu dovolenku?

Wayo : Zdá sa, že stále prichádzam domov a trávim čas doma pomocou svojich rodičov. Ak ty?

Phana : Ty, Ming, Kit? Kam chcete ísť na dovolenku?

Ming : Vyzerá to, že aj ja budem doma. Aj toho sa dá veľa naučiť, hneď budúci semester začneme vstupovať do posledného semestra. Existuje teda veľa vecí, ktoré treba pripraviť.

Wayo : Aha, áno, áno. Budúci semester vstupujeme do nabitého programu. Zaneprázdňovaní záverečnými úlohami a terénnymi prácami.

Phana : A čo ty, Kit? Kam ideš na dovolenku? Máš nejaký plán?

Súprava : Je to tak, vyzerá to, že som tiež nemal žiadne plány. Ak ty?

Phana : No, pretože, chlapci, nemáte žiadne plány. Mám plán. Čo tak dovolenka neskôr, mesto ide na spoločnú dovolenku?

Ming : Spoločná dovolenka? Môže byť, dobrý nápad. Kam ideš na dovolenku?

Wayo : Áno, aj ja chcem prísť.

Súprava : Môže to byť pre nás posledná semestrálna prestávka. Predtým, ako vstúpime do sveta práce.

Phana : Pretože všetci súhlasia. S tebou prediskutujem svoj plán. Plán je, že pôjdeme na jeden týždeň na dovolenku na ostrov Bali. Ale ideme len na dovolenku pre batohov. Je to ekonomickejšie a nepotrebuje luxus. Ako?

Ming : Pôjdem s tebou Pha, akékoľvek plány, ktoré si urobíš, musia byť vzrušujúce.

Súprava : Áno, ideme za tebou.

Phana : Dobre, zariadim všetko, až keď bude na teba pripravené, dám ti to znova vedieť.

Wayo, Ming, Kit : Dobre, čakáme na dobré správy.


Prehľad dialógu teda zahŕňa definície, charakteristiky, podmienky a príklady. Môže byť užitočné.

Posledné príspevky