Zbierka modlitieb manželiek za manželov (úplná), aby sa uľahčili všetky záležitosti

modlitba za manžela

Modlitby za manžela manželky môžu zahŕňať: modlitbu za to, aby sa manžel vyhýbal haramovému majetku, modlitba za dobré a zákonné stravovanie, modlitba za to, aby bol manžel vždy chránený, a podrobnosti sú uvedené v tomto článku.


Manželka je povinná modliť sa za svojho manžela. Dobrý život v domácnosti sa totiž deje vtedy, keď má manželský pár vyvážené zloženie.

Rovnako ako systém, ktorý spolupracuje, koordinuje sa, navzájom sa dopĺňa, dopĺňa. To je potrebné si uvedomiť, aby sa udržal život v domácnosti, ktorý je vždy plný mawaddah, rahmah a sakinah.

Manžel je povinný zabezpečovať a uspokojovať potreby svojej rodiny, zatiaľ čo manželka je prvou osobou, ktorá je pripravená stať sa zástupcom manžela.

Okrem poskytovania podpory prostredníctvom skutkov a slov je samozrejme nevyhnutnou ďalšou podporou modlitba.

Modlitba je prostriedok na komunikáciu služobníka s Bohom. Pretože všetky udalosti, ktoré sa vo svete stanú, sú Božou vôľou.

Modliť sa za svojho manžela znamená požiadať Alláha SWT o všetko, čo má spoločné s manželom. Požiadanie manžela, aby si zachovával vieru, dokázal zabezpečiť obživu, lásku, zodpovednosť a inú dobrotu pre domáci život.

Nasleduje zbierka modlitieb, ktoré môže žena povedať za svojho milovaného manžela.

modlitba za manžela

Zbierka modlitieb za manželov

1. Modlitby za to, aby manželia boli vždy chránení

Bože, požehnaj môjho manžela, ktorý je preč. Poskytnite môjmu manželovi ochranu a bezpečie, pretože vládnuť môžete iba vy.

Bože, môj manžel nie je silný človek. Kiež mu dáš silu, aby mohol pracovať nadšene a hladko.

Bože, môj manžel nie je chytrý človek. Kiež mu dáš rozum, aby mohol dobré myšlienky používať na dobré skutky, aby ho držal ďalej od zlých myšlienok a ponoril sa.

2. Získanie dobrej a zákonnej výživy

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

Allahumma innii as-aluka 'ilman naafi'an wa rizqon thoyyiban, wa' amalan mutaqobbal

Význam: Ó, Allah, skutočne ťa prosím o užitočné vedomosti, zákonné rizki a prijatú charitu.

3. Modlitby za požehnané bohatstvo

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَاِلي (لَنَا) وَوَلَدِي (نَا) وَبَارِكْ لي (لَنَا) فِيهِ

Allahumma aktsir maa lii (lanaa) wawaladii (naa) wabaa Riklii (lanaa) fiihi

Význam: Ó, Alah, rozmnož môj majetok a deti a požehnaj dary, ktoré dávaš.

4. Modlitby za manželov, aby sa vyhli obťažovaniu

اللهم يا غنى ياحميد يامبدئ يامعيد يارحيم ياودود يافعال لما ير يد اغننى بحلا لك عن حرامك وبفضلك عن

Allahumma yaa ghoniyyu yaa hamiid yaa mubdi'u yaa mu'iid yaa rohimu yaa waduud yaa fa'alu lima yuriid agnini bihalaalila, anharoomika wa bifadlika 'amman siwaak

Význam: Ó Allah, môj Pane, najbohatší a najchválenejší, Boh, ktorý predurčil a vrátil sa, najláskavejší a najmilosrdnejší. Daj mi bohatstvo, ktoré robíš legálnym, nie to, čo zakazuješ, daj mi viac ako ostatní svojimi požehnaniami.

5. Modlitby za manžela, ktorý je ďaleko

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

Astawdi'ullaha inaka, wa amaanataka, wa khowaatiima 'amalik

Význam: Vaše náboženstvo, vašu dôveru a vaše posledné skutky zverujem Alahovi.

6. Požiadajte o odpustenie za hriechy a nedbanlivosť manžela

modlitba za manžela

Allahumma yaa ghoniyyu yaa hamiid yaa mubdi'u yaa mu'iid yaa rohimu yaa waduud yaa fa'alu lima yuriid agnini bihalaalila, anharoomika wa bifadlika 'amman siwaak

Význam: Ó, Alah, najbohatší a najchválenejší, Boh, ktorý predurčil a vrátil sa, najláskavejší a najmilosrdnejší. Daj mi bohatstvo, ktoré robíš v súlade so zákonom, a nie to, čo zakazuješ, daj mi viac ako ostatní s požehnaním svojej milosti.

Okrem modlitieb používajúcich arabský lafadz možno povedať aj nasledujúce modlitby

Ó, Alah! Urob ma a môjho manžela medzi tými, ktorí prosia o odpustenie, a urob ma a môjho manžela ako Tvojich zbožných a verných služobníkov a urob ma a môjho manžela medzi Auliya'-TY, ktorí sú si blízki vedľa Teba, s Tvojou nežnosťou, ó podstatou Najláskavejší spomedzi všetkých milencov.

7. Vyhýbajte sa pokladom a pokušeniam sveta

Ó Alláh, ak je môj manžel pokúšaný krásou Tvojho sveta, ukáž mi najlepší spôsob, ako prejsť všetkými tvojimi dohadmi a daj mi trpezlivosť, aby som ho ďalej viedol.

Ak sa môj manžel podvolí nedbanlivosti, daj mi Tvoju silu, aby som ma napravil.

Ak sa zaseknem pri rozhodovaní, povedz ma cestou, ktorá ťa teší.

8. Žiadosť o zdravie a vďačnosť za manžela

Ó Allah, požehnaj cestu môjho manžela na každom kroku. Posilnite a roztiahnite jeho hrudník, dodajte mu nekonečnú trpezlivosť a držte sa ďalej od vecí, ktoré nie sú dobré.

Ó, Allah, daruj svoje dary môjmu manželovi, ktorý vykonáva svoje povinnosti vedúceho našej domácnosti podľa tvojich príkazov. Oslávte ho ako nášho vodcu ľahkou cestou pre neho pri hľadaní výživy pre váš dar. Ó, Allah, uľahčuj záležitosti môjho manžela.

9. Modlitby za agátnych manželov sa vyhýbajú nemorálnym činom

Ó, Alah! Nebudeš ma urážať za nemorálne skutky proti Tebe a môjho manžela a nebiješ ma a môjho manžela svojimi odvetnými bičmi. Drž ma ďalej od vecí, ktoré ťa môžu rozhnevať, s tvojou milosťou a pomocou, ó, vrchol túžby tých, ktorí túžia!

Toto je kompletná zbierka modlitieb manželky za jej manžela, aby sa uľahčili všetky záležitosti. Bez ohľadu na niektoré z týchto modlitebných zbierok má človek slobodu recitovať modlitby, zatiaľ čo sa modlí, čo je dobré a prospešné. Môže byť užitočné!

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found