Zoznam mien Božích anjelov a ich povinností

pridelenie anjelskej povinnosti

Existuje desať mien anjelov a ich povinností, ktorým musia moslimovia veriť, a to Angel Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan.

Ako vieme, moslimovia musia praktizovať šesť stĺpov viery. Medzi šiestimi stĺpmi je jedným z nich viera v Alahov anjel SWT.

Existujú tisíce anjelov, ktorí sú vždy verní Alahovi SWT a sú pripravení pomôcť veriacim. V Al-Koráne je však iba 10 anjelov, ktorých musíme poznať.

Mená a úlohy anjela

V Koráne je napísaných desať Alahových anjelov a my im musíme veriť. Tu sú mená anjelov a ich povinnosti:

Angel Gabriel (جبريل)

Hlavnou úlohou anjela Gabriela je sprostredkovať zjavenia od Alaha SWT apoštolom. Okrem toho má anjel Gabriel aj ďalšiu úlohu, a to v podobe fúkania ducha každého plodu, ktorý je ešte v maternici.

Anjel Gabriel je v Koráne spomenutý dvakrát, a to v súre Al-Baqarah verše 97-98 a súre At-Tahrim verš 4.

تن تتوبآ إلى ٱلله فقد صغت قلوبكما ↑

V tatụbā ilallāhi fa qad ṣagat qulụbukumā, wa v taẓāharā 'alaihi fa innallāha huwa maulāhu wa jibrīlu wa ṣāliḥul-mu`minīn, wal-malā`ikatu ba'da żālika ẓahīr

Význam:

Ak obaja činíte pokánie pred Alahom, potom sa v skutočnosti obe vaše srdcia naklonili (aby ste dostali dobrotu); a ak obaja pomáhate trápiť Proroka, potom je skutočne Boh ochrancom a (tiež) Džibrilom a dobrými veriacimi; a okrem toho sú jeho pomocníci aj anjeli.

Angel Michael (ميكائيل)

Hlavnou úlohou Angel Mikail je poskytovať výživu všetkým živým veciam na svete. Táto výživa nie je určená iba pre ľudí. Pretože formy výživy od Alaha sú rôzne, ako napríklad posielanie dažďov, poháňanie vetra, distribúcia výživy a regulácia úrodnosti pôdy a rastlín a živočíchov, ktoré sú na povrchu Zeme.

Angel Israfil (إِسْـرَافِـيْـل)

meno anjela a úloha jerafil

Anjel Israfil má hlavnú úlohu trúbiť v deň zmŕtvychvstania. Samotná trúba je akousi trúbou. kde keď Alah nariadil Anjelovi Israfilovi, aby zatrúbil na svoju prvú trúbu, potom práve tam prišiel Súdny deň, všetko živé na svete zomrelo.

Potom pri druhom výbuchu boli všetkým duchom živých tvorov vytrhnuté životy. Po zatrúbení na trúbu sa duchovia vrátia do svojich tiel a znovu ožijú. V tejto dobe sa tomu hovorí deň vzkriesenia.

Israfil Angel je prvým anjelom, ktorý bude vzkriesený v Súdny deň. Je jedným zo štyroch veľkých anjelov spolu s Jibrilom, Mikailom a Anjelom smrti.

Prečítajte si tiež: Pôst pondelok štvrtok: Zámer, modlitba za Iftar a jeho prednosti

Anjel Izraelov / smrť (مَلَكُ الْمَوْتِ)

Ako už názov napovedá, hlavnou úlohou Izraelského anjela je vziať život všetkým živým veciam na svete. Ani jednej bytosti nebude chýbať jej osud, ak je čas zomrieť. Anjel Izrail teda príde k stvoreniu a vezme mu život.

Angel of Munkar (منكر)

Keď ľudia zomrú, v hrobe sa stretneš s Anjelom Munkarom, ktorý sa ťa bude pýtať na tvoju vieru. Zlý anjel sa spýtal „Kto je váš Boh?“, „Kto je váš prorok?“, „Aké je vaše náboženstvo?“. Ak je odpoveď „Môj Pán je Alah, môj prorok Mohamed a moje náboženstvo je islam“.

Ľudia, ktorí môžu odpovedať na tieto otázky, dostanú priestor v hrobe počas čakania na deň vzkriesenia. Ľudia, ktorí nedokážu odpovedať, budú medzitým mučení v hrobe.

Angel Nakir (نكير)

Rovnako ako zlý anjel. Títo dvaja anjeli majú za úlohu pýtať sa na ľudské skutky v hrobe. Obaja majú tvár, ktorá je pochmúrna a desivá pre tých, ktorí zomierajú s hriechom a nespasenými srdcami. Na druhej strane tváre, ktoré zobrazovali, boli veľmi krásne a upokojujúce pre tých, ktorí zomreli na Husnula Khatimu.

Angel Raqib (رَقِيبٌ)

Anjel Raqib má hlavnú úlohu zaznamenávať ľudské dobré skutky počas jeho života.

Pamätajte teda, že všetky činy v našom živote budú anjeli zaznamenávať a dostanú svoju odplatu neskôr. Takže pokiaľ je to možné, urobte vo svojom živote vždy dobre. Aby ste tiež dostali dobré odmeny od Alaha SWT.

Angel 'Atid (عَتِيدٌ)

Na rozdiel od anjela raqiba. Anjel atid má povinnosť zaznamenávať zlé skutky ľudí.

Dvaja anjeli Raqib Atid vždy sprevádzajú ľudí, nech sú kdekoľvek a kamkoľvek idú. Počet anjelov je úmerný počtu ľudí v priebehu vekov.

Angel Malik (مالك)

meno a povinnosti anjelov

Malícki anjeli slúžia ako vrátnici do pekla. Peklo je miestom pre ľudí, ktorí vo svojom živote robia vždy zlé veci a neveria v Alaha SWT.

V tomto pekle je anjel strážiaci dvere, a to Anjelský anjel. Toto je vysvetlené v 6. verši súry At-Tahrim, čo znamená:

„Ó, ktorí veríte, chráňte seba a svoju rodinu pred pekelnými požiarmi, ktorých palivo je ľudské a kamenné, strážcovia anjelov sú krutí, drsní, ktorí neposlúchajú Alaha proti tomu, čo im velí, a vždy robia to, čo im velí. „

Angel Ridhwan (رضوان)

Anjeli ridwan slúžili ako strážcovia neba. Jeho vzhľad je veľmi krásny a príjemný pre obyvateľov neba.

Ridwan je meno anjela strážiaceho nebeské brány, aj keď v Al-Koráne a Sahih Hadith nie sú informácie o jasnosti jeho mena.

Niekedy sa jeho meno vyslovuje ako Rizvan v perzštine, urdčine, paštštine, tadžičtine, pandžábčine, kašmírčine a ďalších jazykoch ovplyvnených perzštinou.

Existujú aj mená a povinnosti Alahových anjelov, ktoré nie sú povinne známe. Medzi nimi sú aj tieto

Mená anjelov, ktoré nemusíte vedieť

 1. Angel Zabaniah, 19 anjelov mučenia v pekle, ktorí sú takí krutí a krutí.
 2. Angel Hamalat Al 'Arsy, 4 anjeli nesúci trón Alaha SWT dnes a v Súdny deň sa zvýšia na 8.
 3. Angels Harut a Marut, 2 anjeli, ktorí vytvorili ľudí a boli testovaní Alahom SWT.
 4. Angel Dar'dail, ktorý má na starosti hľadanie ľudí, ktorí sa v mesiaci ramadánu modlia, činia pokánie a ďalších.
 5. Anjel Kiraman Katibin, ktorý slúžil ako ušľachtilý registrátor džinov a ľudí.
 6. Angel Mu'aqqibat, ktorý má na starosti starostlivosť o ľudí od smrti do času, o ktorom sa rozhodlo, kto príde a zmení sa.
 7. Angel Arham, ktorého úlohou je rozhodovať o majetku, smrti, šťastí a ďalších v 4. mesiaci tehotenstva.
 8. Anjel Jundallah, ktorý slúžil ako vojnový anjel a pomáhal prorokovi vo vojne.
 9. Angel Ad-Dam'u, anjel, ktorý vždy plače, keď vidí chybu človeka.
 10. Angel An-Nuqmah, anjel, ktorý má vždy obchod s ohnivým elementom a sedí na tróne v podobe plameňa. Má žltú medenú tvár.
 11. Anjel Ahlul Adli, anjel, ktorý má veľkú veľkosť presahujúcu veľkosť Zeme a obsahuje 70 tisíc hláv.
 12. Anjel s telom ohňa a snehu, anjel, ktorý má veľkú veľkosť s telom 1/2 ohňa a 1/2 snehu a je obklopený armádou anjelov, ktorí nikdy neprestanú dhikr.
 13. Rain Management Angel, zodpovedný za starostlivosť o dážď podľa vôle Alaha SWT.
 14. Strážca slnka, 9 anjelov, ktorí majú na starosti sprchovanie slnka snehom.
 15. Anjel milosti, ktorý slúžil ako šíriteľ požehnania, milosrdenstva, prosieb o odpustenie a nositeľ duchov viacerých zbožných ľudí, sa spojil s anjelom smrti a anjelom skazy.
 16. Anjel Azabov, ktorý slúžil ako nositeľ ducha pre niektorých neveriacich, neveriacich a pokrytcov. Prišiel spolu s anjelom milosrdenstva a anjelom smrti.
 17. The Angel of Difference, Haq a Bathil, ktorý má na starosti rozlišovanie medzi správnym a nesprávnym konaním u ľudí.
 18. Anjel upokojenia, ktorého úlohou je potvrdiť postoj veriaceho.
 19. Guardian Angel 7 Heaven Doors, ktorý má na starosti ochranu 7 oblohových dverí. Boli vytvorené Alláhom SWT predtým, ako existovali nebo a zem.
 20. Nebeský expert Pozdravujúci anjel, ktorý slúžil ako pozdravný list pre niekoľkých nebeských odborníkov.
 21. Anjelská žiadosť o milosť pre veriacich, niekoľko anjelov okolo Arsyho požiadalo o odpustenie pre veriacich.
 22. Anjel požiadal o odpustenie ľuďom na Zemi. Niektorí z anjelov, ktorí sa modlili, chválili Alaha SWT a požiadali o odpustenie ľuďom na zemi.
 23. Spoločníci Anjela smrti, týchto anjelov je 70 000, prichádzajú a modlia sa, aby anjel smrti vzal život niektorým veriacim.
Prečítajte si tiež: 4 Hadísy vyžadujúce znalosti pre moslimov (+ význam)

Toto je desať anjelov, ktorých musíme bez váhania úprimne poznať a veriť v ne.

Dúfajme, že vierou v existenciu anjelov a ich povinnosti by sme ako ľudia mali byť schopní správať sa správne, konať dobré skutky a vyhýbať sa všetkým Jeho zákazom.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found