9 Príklady správneho vedeckého písania KTI pre rôzne témy (úplné)

Príklad úplnej vedeckej práce je uvedený v tomto článku.

Písomná práca sa skladá z dvoch typov, a to z vedeckého písania a z vedeckého písania. Vedecké písanie je príspevok, ktorý vypracovali vedeckí výskumníci na riešenie problémov vedeckou metódou a obsahuje teoretický základ.

Vedecké práce v zásade obsahujú údaje, fakty a riešenia týkajúce sa diskutovaného problému. Príklady písania vedeckých prác sú zvyčajne koherentné a systematické. Pretože je to systematické, štruktúra vedeckého písania sa zvyčajne skladá z troch dôležitých častí.

 • predbežné

  Úvodná časť obsahuje základné informácie o probléme, diskutované problémy a mechanizmy riešenia problémov.

 • Diskusia

  Diskusia je najdôležitejšou súčasťou vedeckej práce, pretože táto časť obsahuje všetky vedecké poznatky získané ako výskumné údaje.

 • Záver

  Záverečná časť obsahuje závery z výsledkov diskusie o štúdii. Táto časť poskytuje stručné a stručné vysvetlenie, ktoré zvyčajne zodpovedá cieľom uskutočneného výskumu.

Nasledujú príklady dobrých a správnych vedeckých prác (KTI) z rôznych prípadov.

Príklady vedeckých prác

Príklad 1 Jednoduché vedecké písanie

Negatívny vplyv používania internetu na deti

PRASIATKO

PREDBEŽNÝ

1. Problém pozadia

Internet je jedným z najlepších ľudských vynálezov v histórii technologického rozvoja v dnešnej modernej dobe. Podľa definície internet pozostáva zo siete, ktorá spája počítače navzájom pomocou štandardného globálneho protokolu na kontrolu prenosu alebo Internet Protocol Suite (TCP / IP), takže všetci ľudia na celom svete sú schopní navzájom komunikovať, komunikovať a vymieňať si informácie. ...

Vďaka sofistikovanosti je internet prístupný pre všetky vekové skupiny, dospelých i deti. V súčasnosti sa internet často používa aj medzi deťmi. To je problém, pretože emocionálny stav dieťaťa je stále nestabilný, takže má veľký vplyv na análny duševný a emocionálny vývoj.

2. Formulácia problému

Aký je negatívny vplyv používania internetu pre deti?

3. Ciele výskumu

Zistiť negatívny dopad používania internetu pre deti?

KAPITOLA II

DISKUSIA

Negatívny dopad používania internetu pre deti

Teraz sa internet stal hlavnou potrebou všetkých vekových skupín, najmä detí. Nie všetky deti však môžu internet využívať správne a správne v súlade s pravidlami používania. Preto okrem iného aj negatívne dopady používania internetu na deti.

 • Vytvára túžbu detí po násilí
 • Dieťa musí zabudnúť na čas a spôsobiť mu zanechanie povinností, ako je štúdium a plnenie úloh
 • Generovanie prípadov šikanovania
 • Spôsobuje závislosť od internetu

KAPITOLA III

Zatvára sa

Záver

Vznik internetu v tejto modernej dobe je skutočne veľmi užitočný pre ľudí v ich každodennom živote. Internet tiež pomáha deťom pri vykonávaní ich činností. Existuje však veľa negatívnych dopadov, ktoré internet má, a rodičia ich nemôžu brať na ľahkú váhu. Pri dohľade nad ich deťmi pri používaní internetu je preto veľmi dôležitá rola rodičov.

Príklad 2 Vedecký spis o zdraví

Dôležitosť zdriemnutia pre zdravie tela

PRASIATKO

PREDBEŽNÝ

1. Problém pozadia

Udržiavanie zdravia je niečo, čo je pre každého človeka veľmi dôležité. Činnosť človeka bude narušená, ak sa jeho telo nebude cítiť dobre. V skutočnosti existuje veľa spôsobov, ako môžete udržiavať zdravé telo. Napríklad udržiavanie príjmu zjedených živín, cvičenie a spánok počas dňa, pretože to je pre telo veľmi prospešné. (Príklady vedeckých prác)

2. Formulácia problému

a. Čo možno urobiť pre udržanie zdravia?

b. Ako ovplyvňujú spánok zdravie tela?

3. Ciele výskumu

Vedieť, ako si každý deň udržiavať zdravé telo a pochopiť vplyv spánku na zdravie tela.

KAPITOLA II

DISKUSIA

Ako si udržať zdravé telo

Medzi spôsoby, ktoré možno urobiť na udržanie zdravého tela, patria:

 1. Zvýšte spotrebu minerálov a vitamínov v tele
 2. Jedzte 5 zdravých 4 dokonalých jedál
 3. Pravidelné cvičenie
 4. Dostatočný spánok je z hľadiska kvality spánku lepší ako množstvo spánku
 5. Drž sa ďalej od alkoholických nápojov
 6. Účinok zdriemnutia na zdravie tela

Zdriemnutia si často berú deti. Ukazuje sa však, že tejto činnosti sa väčšinou venujú aj dospelí. Kurkuma pre zdravie tela, okrem iného:

 1. Znížte krvný tlak
 2. Odstráňte pocit únavy a únavy
 3. Môže znížiť pocity smútku a úzkosti človeka

KAPITOLA III

Zatvára sa

Záver

Zdriemnutia sú jednou z vecí, ktoré môžete urobiť pre udržanie zdravého tela. Zdriemnutie má niekoľko výhod, vrátane zníženia krvného tlaku, zmiernenia únavy a úzkosti. Driemoty by sa však mali robiť v pravý čas. Ak sa táto činnosť vykonáva nadmerne, spôsobí to ďalšie nepriaznivé účinky. Všetky činnosti sa teda musia vykonávať podľa ich príslušných častí. Nenechajte svoje telo mať tvar.

Príklad 3. Vedecké písanie o výučbe postáv

Vplyv tradičných hier na formovanie detských postáv

PRASIATKO

PREDBEŽNÝ

1. Problém pozadia

Tradičné hry majú pozitívny vplyv na vývoj detí vo svete. Hra pre deti je formou odrazu alebo oslobodenia duše od vzťahu medzi rodičovskými pravidlami.

Pri hre môžu deti prejaviť svoju radosť a to, aké sú šťastné pri komunikácii so svojimi rovesníkmi. Tradičné hry preto môžu deti naučiť naučiť sa socializovať a vychádzať s okolím.

2. Formulácia problému

a. Aký význam majú tradičné hračky?

b. Aký vplyv majú tradičné hračky na budovanie charakteru detí?

3. Ciele výskumu

Toto má určiť význam tradičných hračiek a ich vplyv na vývoj charakteru detí

KAPITOLA II

DISKUSIA

Tradičné hry

Slovo „dolanan“ pochádza z jávskeho jazyka. Dolanan znamená hračku alebo hru. Medzitým je tradičné slovo spôsob myslenia a správania v súlade so zvykmi, ktoré existujú od staroveku. Detské hry alebo detské hračky ako symbol dedičných poznatkov z generácie na generáciu.

Prečítajte si tiež: Zoznam tradičného odevu v 34 provinciách na svete [FULL + PICTURE]

Budovanie postavy

Charakterové vzdelávanie je akékoľvek úsilie, ktoré je možné vynaložiť na ovplyvnenie charakteru študentov. Preto sa od študentov očakáva, že budú mať kladné znaky, aby boli užitočné pre budúci život.

Výchova postáv je podľa Thomasa Lickonu výchova k postojom zahŕňajúcim vedomosti k činom. Okrem toho sú pocity súčasťou výchovy k postavám.

KAPITOLA III

Zatvára sa

Záver

Tradičné hračky sú hračky, ktoré deťom prinášajú nielen radosť. Tradičné hračky majú tiež veľa výhod. Medzi tieto výhody patrí schopnosť trénovať detskú mozgovú a motorickú inteligenciu a schopnosť formovať dobrý charakter u detí. Prostredníctvom tradičných hračiek môžu deti tiež zlepšovať svojho sociálneho ducha a vzájomnú komunikáciu.

Príklad 4. Vedecké písanie o voľnom sexe

Nebezpečenstvo promiskuity medzi dospievajúcimi

PRASIATKO

PREDBEŽNÝ

1. Problém pozadia

Najzraniteľnejším vekom v spoločnosti je dospievanie. Najmä v súvislosti so súčasným technologickým vývojom sa asociácia tiež rozšírila. Promiskuita je hlavným nebezpečenstvom, ktorému čelia dospievajúci. Samozrejme, promiskuita spôsobí obavy rodičov. Dospievanie je vek, ktorý je taký nestabilný, pretože je ľahké ho ovplyvňovať v sociálnych interakciách.

2. Formulácia problému

Aké sú nebezpečenstvá promiskuity pre mládež?

3. Ciele výskumu

Poznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť v dôsledku promiskuity.

KAPITOLA II

DISKUSIA

Nebezpečenstvo promiskuity

Asociácia nemá iba dobrú stránku. Zlá asociácia alebo promiskuita je jedným z príkladov asociácie, ktorá má zlý vplyv. Medzi negatívne dopady promiskuity patria:

a. Spôsobenie morálnej škody Slobodné združovanie je jednou z príčin morálnej škody na deťoch národa. Cítia sa veľmi slobodní bez pozornosti svojich rodičov, čo vedie k tomu, že strácajú dobré mravy, ktoré musia mať. Okrem toho promiskuita tiež spôsobuje, že deti strácajú zdvorilý vzťah k starším ľuďom.

b. Užívanie omamných látok a alkoholu

Ako je už často známe, združenia sú zadarmo, tínedžeri sú prichytení pri večierku s alkoholom alebo drogami. Tieto nelegálne drogy sa dajú ľahko nájsť, keď niekto vstúpil do zóny promiskuity. Je to preto, že alkohol a omamné látky sa predávajú voľne kdekoľvek.

c. Zadarmo sex pred manželstvom

Zadarmo sex pred manželstvom je spôsobený dosť voľným združovaním, negatívny dopad na vás a vašu rodinu, konkrétne na prvé otehotnenie. Hlavnou príčinou je nedostatok sexuálnej výchovy pre tínedžerov. K úrazom pred uzavretím manželstva došlo dokonca aj u detí na základnej škole (SD). Nevedia, čo robia, a tiež to, aký majú dopad potom, čo to urobia.

KAPITOLA III

Zatvára sa

Záver

Združenie v tejto chvíli vstúpilo do nebezpečnej zóny. Je známe, že negatívny vplyv promiskuity si vyžiadal mnoho obetí, najmä dospievajúcich. Počnúc morálnym úpadkom a užívaním nelegálnych drog a nehodami pred manželstvom. Bezplatné združovanie, ktoré sa vyskytuje u dospievajúcich, je možné obmedziť prostredníctvom hlavného sprostredkovateľa, konkrétne rodičov. Rodičia musia deťom poskytovať primerané vzdelanie a dohľad.

Príklad 5 Vedecký príspevok o konzervovaných potravinách

Pozitívne a negatívne účinky konzervovaných potravín

PRASIATKO

PREDBEŽNÝ

1. Pozadie

Konzervy sú druh potravín, ktoré spadajú do kategórie okamžitých alebo rýchlych jedál (nezdravé jedlo). Na základe výskumu uskutočneného v Japonsku nezdravé jedlo obsahuje chemickú látku zinok (Sn). Táto látka je klasifikovaná ako neškodná látka, ak sa spotrebuje podľa potreby. Zinok však bude nebezpečný, ak sa skonzumuje viac ako 14 miligramov na kilogram hmotnosti.

2. Formulácia problému

Ako môžu konzervované potraviny ovplyvňovať zdravie tela?

3. Ciele výskumu

Zistiť pozitívne a negatívne účinky konzervovaných potravín.

KAPITOLA II

DISKUSIA

Dopad konzervovaných potravín na telo

Konzervy sú jedným z druhov rýchleho občerstvenia, ktoré ľudia najčastejšie konzumujú. Konzervy sú zvyčajne synonymom rýb a mäsa alebo sa nazývajú sardinky. Nielen to, konzervované potraviny môžu obsahovať aj zeleninu, ovocie a nápoje.

Konzervy nie sú pre organizmus vždy zlé. Má to aj výhody. Pozitívne a negatívne vplyvy konzervovaných potravín, a to:

1. Pozitívny vplyv

 • Urýchlite čas podávania
 • Plechovky môžu zabrániť kontaminácii potravín baktériami spôsobujúcimi choroby
 • Konzervy nie sú podvyživené

2. Negatívny dopad

 • Ženy v domácnosti sú lenivé variť
 • Konzumácia príliš veľkého množstva konzervovaných potravín môže viesť k vysokému krvnému tlaku a cholesterolu
 • Varenie konzervovaných potravín pri vysokej teplote zníži obsah výživných látok v jedle.

KAPITOLA III

Zatvára sa

Záver

Konzervy majú pozitívny a negatívny vplyv na organizmus. Negatívny dopad nastane, ak sa konzervované potraviny konzumujú v nadmernej miere alebo nie podľa odporúčaní. Okrem toho spôsob prípravy jedál v konzerve ovplyvňuje aj dobré a zlé zdravie tela. Okrem toho, že má negatívny vplyv, má aj konzervované potraviny tiež veľa pozitívnych účinkov.

Príklad 6. Vedecký zápis o opätovnom použití odpadu

Recyklujte

PRASIATKO

PREDBEŽNÝ

1. Problém pozadia

Odpad sa v súčasnosti stal hlavným problémom sveta kvôli problémom a negatívnym dopadom, ktoré spôsobuje. Odpad spôsobuje veľa strát, takže má tiež vplyv na ľudské zdravie. V dnešnej dobe čoraz viac ľudí nechce recyklovať odpad, ktorý spôsobuje, že sa odpadky naďalej hromadia. To je preto význam výskumu recyklácie odpadu, aby bolo možné prekonať problém s odpadom.

2. Formulácia problému

Ako môžem recyklovať odpad?

3. Ciele výskumu

Môžete zistiť, ako recyklovať odpad?

KAPITOLA II

DISKUSIA

Problém s odpadom je stále pliaga, ktorú je v súčasnosti potrebné vyriešiť. ako sa dá s odpadom nakladať prostredníctvom recyklácie. Opätovné použitie alebo recyklácia odpadu v zásade netrvá dlho. Najdôležitejšie však je, ako majú ľudia kreativitu a vytrvalosť pri správnom nakladaní s odpadom. Napríklad organický odpad je možné prepracovať na hnojivo.

Prečítajte si tiež: Textové recenzie sú: definícia, charakteristiky, spôsob výroby a príklady

Medzitým je možné papierový odpad recyklovať a znova z neho vyrobiť papier. Na plastový odpad a plechovky sa dá podľa veľkosti použiť ako rôzne nádoby. Všetky tieto použitia odpadu sú klasifikované ako opätovné použitie alebo opätovné použitie.

KAPITOLA III

Zatvára sa

Záver

Odpadky sú neoddeliteľné od ľudského života a často spôsobujú problémy. To však neznamená, že pre to neexistuje riešenie. Existuje veľa spôsobov, ako využiť odpad a dokonca ho zmeniť na zdroj príjmu.

Príklad 7. Vedecká práca v oblasti zdravia

Udržujte zdravie srdca

PRASIATKO

PREDBEŽNÝ

1. Problém pozadia

Srdce je jedným z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele. Niektorí ľudia preto vždy udržiavajú svoje srdce zdravé. Stále však existuje veľa ľudí, ktorým to je jedno. Dokazuje to počet obetí spôsobených chorobami, ktoré napádajú srdce. Preto tu vykonáme výskum o dôležitosti zdravia srdca.

2. Formulácia problému

Ako si udržať zdravie srdca?

3. Ciele výskumu

Zistiť, ako si udržať zdravé srdce

KAPITOLA II

DISKUSIA

Ako udržiavať zdravie srdca

Choroby, ktoré napádajú srdce, sú pre niektorých ľudí stále veľkým problémom. Je známe, že existuje veľa jednoduchých a ľahkých spôsobov, ako si udržať zdravé srdce. Prezentované rôznymi štúdiami predstavuje niekoľko spôsobov, ako udržať zdravie srdca.

 • Vyvarujte sa stresu, pretože to zvýši abnormálny hormón nadobličiek a tiež spôsobí vysoký krvný tlak.
 • Potreba udržiavať čisté prostredie tak pre seba, ako aj pre okolie.
 • Správajte svoju stravu dobre. Redukujte tučné a nezdravé jedlo a jedzte viac zeleniny a ovocia.
 • Cvičte pravidelne.

KAPITOLA III

Zatvára sa

Záver

Z tohto výskumu vyplýva, že udržanie zdravia srdca je pre ľudí skutočne veľmi dôležité, pretože môže predĺžiť život. A ukazuje sa, že získať zdravé srdce sa dá dosiahnuť pomocou námahy, ktorá je ľahká a dá sa urobiť každý deň. Pri zachovaní zdravia srdca sa očakáva, že menej obetí padne v dôsledku chorôb, ktoré napádajú srdce.

Príklad 8. Vedecké písanie o čistote

Ako udržiavať čistotu životného prostredia

1. Problém pozadia

Čistota životného prostredia je stav bez nečistôt vrátane prachu, odpadkov a pachov. Vo svete je otázka čistoty životného prostredia vždy diskusiou a narastajúcim problémom.

Prípadov týkajúcich sa čistoty životného prostredia sa každý rok stále zvyšuje. Problém čistoty životného prostredia, ktorý nie je priaznivý, pretože ľudia si vždy nie sú vedomí čistoty životného prostredia.

KAPITOLA II

DISKUSIA

Povedomie verejnosti o udržiavaní čistoty životného prostredia.

Čistota je odrazom každého jednotlivca pri udržiavaní zdravia, ktoré je také dôležité v každodennom živote. A ako vieme, čistota je stav, ktorý neobsahuje všetky nečistoty, choroby atď., Ktorý môže poškodiť všetky aspekty súvisiace s každou činnosťou a správaním v komunitnom prostredí. Preto si každý musí uvedomovať dôležitosť udržiavania čistého životného prostredia.

Ako udržiavať čistotu životného prostredia.

Nasledujúce tipy a triky na udržanie čistého prostredia:

 • Počnúc od seba uvedením príkladov pre komunitu, ako udržiavať životné prostredie čisté.
 • Vždy zapojte vplyvných vodcov komunity, aby ste komunite nasmerovali dôležitosť udržiavania čistého životného prostredia.
 • Roztiahnite kôš okolo vášho prostredia
 • Najmite si čističe životného prostredia zaplatením príslušnej sumy každý mesiac.
 • Socializácia na komunitu, aby si zvykla triediť domáci odpad na organický a neorganický odpad.
 • Buďte kreatívni výrobou suvenírov alebo remeselných výrobkov pomocou koša.
 • Stanovte harmonogram činností komunitných služieb na čistenie životného prostredia.

Záver

Prípady týkajúce sa problémov s hygienou, každého problému s hygienou, sa každý rok stále zväčšujú. Výsledkom sú podmienky, ktoré sú škodlivé pre mesto Jogja, napríklad: povodeň, keď silno prší, a preto si musíme uvedomiť, že čistota je dôležitá. Udržiavajme všetci spoločne čistotu, aby sme sa stali čistým a zdravým prostredím.

Príklad 9. Vedecké písanie o životnom prostredí

Znečistenie životného prostredia

KAPITOLA 1

PREDBEŽNÝ

1. Problém pozadia

Prostredie sa interpretuje rôznymi spôsobmi. Podľa slovníka ekológie sa životné prostredie nazýva aj životné prostredie. Životné prostredie je jednotou medzi živými (biotickými) a neživými (abiotickými) vecami na zemi. Medzitým sa podľa zákona č. 32 z roku 2009 je prostredie priestorovou jednotkou všetkých objektov. Živé veci vrátane ľudí, podmienky pre ľudské správanie.

Celkovo možno dospieť k záveru, že prostredie je kombináciou všetkého živého a jeho okolitých faktorov a zložiek. Živé veci na Zemi sú jedným z faktorov úspechu životného prostredia. Špecializovaný živý tvor je človek. Ľudia sú inteligentné stvorenia, ktoré Boh stvoril dokonale aj v neporušenom stave.

Preto sa dá povedať, že environmentálne poruchy, ako je znečistenie, spôsobili ľudia. Ľudské správanie dnes prekročilo rozumné hranice. Jedným z nich sú odpadky. Mnoho miest, ktoré by mali byť čisté od odpadkov, je pochovaných v odpadkoch. Miesto, ktoré by malo byť tienisté a pekné, sa zmenilo na horúce a suché miesto.

2. Formulácia problému

Aké sú typy znečistenia, ako je možné ich vysvetliť?

3. Ciele výskumu

To slúži na určenie typu znečistenia životného prostredia.

KAPITOLA III

DISKUSIA

Znečistenie vzduchu

Znečistenie ovzdušia nie je vždy spôsobené napríklad ľudskou činnosťou, napríklad znečistením ovzdušia erupujúcou horou. Väčšinu znečisťovania ovzdušia spôsobujú motorové vozidlá. Niektoré z príčin znečistenia ovzdušia sú cigaretový dym, oxid uhličitý, ozón a ďalšie.

Znečistenie vody

Údaj o znečistení vody, ako napríklad voda, ktorá v ňom vonia, farbí a umiera. Znečistenie vody môže byť spôsobené

 • Závod alebo priemyselný odpad
 • Výbušniny na zachytávanie rýb
 • Pesticíd
 • Odpadky

Znečistenie pôdy

Hovorí sa, že pôda je znečistená, keď už nemôže byť použitá pre ľudské potreby. Uvádzané potreby sú napríklad poľnohospodárstvo. Okrem toho je suchá pôda tiež charakteristikou znečistenej pôdy. Príčiny znečistenia pôdy, menovite:

 • Kyselinová zlúčenina
 • Nadbytok pesticídov
 • Chemické hnojivá
 • Priemyselný, továrenský a jadrový odpad
 • Odpad z domácnosti, napríklad saponát.

KAPITOLA III

Zatvára sa

Záver (Príklady vedeckých prác)

Znečistenie sa delí na tri, a to znečistenie vodou, pôdou a ovzduším. Každá kontaminácia má tiež svoju špecifickú príčinu. Príčiny vzájomného znečistenia sa veľmi nelíšia. Napríklad nadmerné používanie pesticídov. Z tohto dôvodu sú ľudia ako inteligentné tvory na Zemi povinní obmedziť používanie látok, ktoré spôsobujú znečistenie, a chrániť životné prostredie.


Teda vysvetlenie príkladov úplného vedeckého písania spolu s príkladmi. Môže byť užitočné!

Referencia: TheGorbalsa, Sevima

5 / 5 ( 1 hlasovanie)

Posledné príspevky