Výtvarné umenia sú: definícia, typy a príklady

výtvarné umenie je

Seni visual je odvetvie umenia, ktorého dielo je viditeľné zrakom a môže sa ho dotknúť rukou.

V živote nemožno človeka oddeliť od toho, čo sa nazýva umenie, najmä výtvarné umenie.

Záležitosti spojené s krásou a estetikou sú výtvarné umenia, preto odpradávna ešte stále existujú.

Čo to vlastne výtvarné umenie je a aký je význam výtvarného umenia? Z hľadiska pojmu je veľmi široký, dokonca aj mnoho odborníkov vyjadruje svoje názory na výtvarné umenie.

Definícia výtvarného umenia

Výtvarné umenie je odvetvie umenia, ktorého dielo je viditeľné zrakom a je možné sa ho dotknúť rukou.

Vo forme umenia, ktorá charakterizuje toto odvetvie umenia, to nie je ako zvuk ako hudba alebo umenie pohybu tela, napríklad tanec. Výtvarné umenie, napríklad maľba, sochárstvo, ručné práce a oveľa viac.

Odborníci vyjadrujú svoje názory na význam výtvarného umenia. Viacerí odborníci na umenie na svete vysvetľujú definíciu umenia nasledovne.

1. Haukin

Vo svete je veľmi známym odborníkom na umenie. Podľa neho je umenie súčasťou výrazu ľudskej duše, ktorý je predstavený a nalievaný do objektu.

Výtvarné umenie je umenie, ktoré je možné vystaviť alebo predviesť pred mnohými ľuďmi.

2. Kumala Devi Chattopadhayaya

Výtvarné umenie je príliv výrazov prenášaných od umelcov k ich znalcom. Umenie môže byť mostom alebo odkazom, vďaka ktorému diváci pochopia, čo sa umelec snaží povedať

Prečítajte si tiež: Pantun: Písanie, typy a príklady [Kompletné]

3. La Mery

La Mery tvrdí, že vizuálne umenie je vízia uskutočňovaná symbolicky s vyššou a krajšou formou.

Podľa La Mery musí výtvarné umenie zdôrazňovať prvok krásy

4. Coorig Hartong

Výtvarné umenie je spôsob vyjadrovania seba a emócií, aby si ich mohli vychutnať iní ľudia.

Podľa Cooriga Hartonga výtvarné umenie obsahuje posolstvo krásy, ktoré sa odovzdáva jeho publiku

5. Sussane K Langer

Je filozofom z USA. Podľa Sussane K. Langera je predstava umenia formou ľudskej práce, ktorá má krásu a ktorú si môžu vychutnať iní.

výtvarné umenie je

Druhy výtvarného umenia a príklady

Výtvarné umenie možno rozdeliť do troch typov. Tieto tri typy sa rozlišujú na základe formy alebo rozmeru, času alebo hmotnosti a funkcie.

1. Výtvarné umenie založené na jeho rozmeroch

Toto výtvarné umenie je založené na rozmeroch alebo veľkostiach, ako sú dĺžka, šírka a výška. Existujú dva druhy umenia založené na jeho dimenziách, a to dvojrozmerné a trojrozmerné umenie

  • Dvojrozmerné umenie je umelecké dielo, ktoré má dva rozmery pozostávajúce z dĺžky a šírky. Toto výtvarné umenie je možné vidieť napríklad iba z prednej strany, ako je maľba, batikované umenie a ilustračné umenie.
  • Trojrozmerné umenie je umelecké dielo, ktoré má tri veľkosti pozostávajúce z dĺžky, šírky, výšky a objemu. Napríklad sochárstvo, bonsaje a keramika

Výtvarné umenie založené na svojej dobe alebo čase

Existujú 3 druhy umenia z hľadiska hmotnosti, a to

  • Tradičné výtvarné umenie

Toto výtvarné umenie existuje už v staroveku a je statické a dedičné, napríklad batikované plátno, bábky, keris a mnoho ďalších.

  • Moderné výtvarné umenie
Prečítajte si tiež: Štruktúra textu procedúry - úplná definícia, pravidlá a príklady

Moderné umenie je tradičné umenie, ktoré sa zmenilo pomocou určitých pravidiel a vzorov. Príklady ako maľby, sochy a remeslá

  • Seni súčasné vzhľady

Tieto umelecké diela vznikajú v dôsledku zmien v trendoch alebo súčasných podmienkach alebo majú súčasnú povahu.

Výtvarné umenie založené na jeho funkcii

Medzi tieto dva druhy umenia patrí čisté umenie a úžitkové umenie.

  • Seni čisté zdanie

Čisté umenie je umelecké dielo, ktoré uprednostňuje iba estetickú hodnotu a krásu, nie je potrebné ho používať. Príklady ako sochy, maľby, rezbárske práce a iné.

  • Úžitkové umenie

Užitočné umelecké diela sú vyrobené s cieľom ich použitia alebo použitia, napríklad ako keramika, plagáty, tradičné zbrane a iné.

To je vysvetlenie pojmu výtvarné umenie spolu s druhmi umenia a jeho príkladmi. Môže byť užitočné!

Posledné príspevky