Ocenenie: Definícia, funkcie a úplné príklady

ocenenie je

Oceňovanie je proces videnia, počutia, ocenenia, posúdenia, animácie a vizualizácie alebo ocenenia diela. Diela tu môžu znamenať umelecké diela, písomné práce, literatúru, filmy atď.

Existuje tiež niekoľko pohľadov na význam ocenenia, ktoré boli vysvetlené na nasledujúcich obrázkoch.

 • Aminuddin

  Ocenením je uznanie prostredníctvom pocitov alebo vnútornej citlivosti a uznanie prvkov krásy vyjadrených autorom.

 • Albert R. Candler

  Oceňovanie je činnosť zameraná na úplné pochopenie a pochopenie podstaty umeleckého diela, ako aj na citlivosť voči estetickým a umeleckým symptómom, aby sa dielo dalo správne vychutnať a hodnotiť.

 • Alfred North Whitehead

  Ocenenie je proces ocenenia niečoho, čo niekto urobí v činnosti, aby niečo získal, a účasti na tom s celkovým hodnotením.

 • Effendi

  Oceňovanie je činnosť, pri ktorej sa skutočne pracuje s literárnymi výtvormi, takže rastie porozumenie, ocenenie, citlivosť na kritické myšlienky a citlivosť na dobré pocity k literárnym dielam.

ocenenie je

Úroveň ocenenia

Existuje niekoľko úrovní ocenenia alebo majú rôzne druhy ocenenia, ktoré majú určitú mieru. Oceňovanie diela má tri úrovne, a to:

 • Empatická úroveň

  Empatická úroveň v slovníku znamená, že zahŕňa myšlienky a pocity. Táto úroveň ocenenia je vo forme zmyslového zachytenia alebo zachytenia zmyslov.

 • Estetická úroveň

  Estetika je definovaná ako hodnotenie krásy. Úroveň ocenenia umenia je pozorovanie, ako aj ocenenie. Na tejto úrovni pre znalcov umenia pri oceňovaní, ktoré spočíva skôr v pozorovaní umeleckého diela.

 • Miera kritického ocenenia

  Na úrovni ocenenia je kritika formou ocenenia, ktorá vysvetľuje klasifikáciu, popis, vysvetlenie, analýzu, hodnotenie tak, aby bolo možné urobiť záver.

Prečítajte si tiež: Funkcia ľudského pažeráka - PLNÁ

Funkcia ocenenia

na základe vyššie opísaného chápania ocenenia môžeme dospieť k záveru, že funkcia ocenenia je

 • Oceňovanie slúži ako spôsob poskytovania ohodnotenia, vzdelania a empatie pre prácu.
 • Oceňovanie slúži ako prostriedok na zvyšovanie lásky ľudí k práci detí národa a ako forma záujmu o ostatných.
 • Oceňovanie slúži ako spôsob, ako rôznymi spôsobmi zdokonaliť a rozvinúť ľudské schopnosti.

Príklad ocenenia

Aprisiasi môžeme dať produktu nasledujúcim spôsobom.

 • Pozeranie divadelného predstavenia alebo čohokoľvek iného si vyžaduje dobré pozorovanie, aby niečo sprostredkovalo estetické ocenenie komu.
 • Kupujte originálne diela alebo výrobky od originálnych výrobcov a nepoužívajte pirátske výrobky
 • Poskytnite konštruktívnu kritiku umeleckého diela

Posledné príspevky