Fotosyntetický proces: vysvetlenie a faktory, ktoré ho ovplyvňujú

Proces fotosyntézy z rastlín

Proces fotosyntézy je jednou z dôležitých charakteristík a činností, ktoré rastliny vykonávajú.

Rastliny si na rozdiel od iných druhov organizmov môžu samy vyrábať potravu pomocou procesu fotosyntézy.

Avšak fotosyntéza sa nestane, ak nebudú splnené všetky podmienky.

Pretože sú teraz rastliny veľmi užitočné pre človeka, nie je nič zlé na tom, keď spoznáte, ako rastliny prežívajú.

Počnúc tým, ako si môžu vyrábať svoje vlastné jedlo, až po podmienky fotosyntézy.

Skontrolujte všetky informácie uvedené nižšie.

Čo je to fotosyntéza?

Fotosyntéza je biochemický proces, pri ktorom sa tvoria potravinové látky, ako sú napríklad sacharidy.

Samotnú fotosyntézu môžu robiť iba zelené rastliny, najmä tie, ktoré majú zelené listy alebo chlorofyl.

Podľa KBBI je proces fotosyntézy medzitým zelená rastlina, ktorá využíva slnečné svetlo na premenu vody a oxidu uhličitého na sacharidy.

Proces fotosyntézy

Faktory ovplyvňujúce proces fotosyntézy

Samotná fotositéza nenastane, ak zelené rastliny nespĺňajú 4 nižšie uvedené faktory.

Chlorofyl

Byť schopný robiť proces fotosyntézy perfektne, rastliny musia mať na výrobu vlastnej potravy chlorofyl alebo zelenú hmotu. Samotný chlorofyl je najdôležitejšou látkou ekologizujúcou rastliny v procese fotosyntézy.

Ak rastlina nemá chlorofyl, potom je isté, že ich skupina si neprodukuje vlastnú potravu fotosyntézou. Dá sa to však urobiť aj inak, napríklad parazitmi s inými rastlinami a podobne.

Slnečné svetlo

Toto je druhý najdôležitejší a rozhodujúci faktor proces fotosyntézy sa môže stať alebo nie. Dalo by sa povedať, že rastliny nebudú schopné fotosyntézy, ak na nich nie je slnečné svetlo.

Prečítajte si tiež: Funkcie hornej kosti (FULL) + Štruktúra a výkresy

Preto sa fotosyntéza vyskytuje vždy počas dňa. Presne tam, kde slnečné lúče horia.

Čím vyššia je intenzita slnečného žiarenia, tým rýchlejšie sa vyskytuje fotosyntetický mechanizmus. A produkuje sa čoraz viac výživných látok.

Voda alebo H2O

Voda je tiež veľmi dôležitá pre rastliny na vykonávanie fotosyntézy. Ak však rastliny z dažďa nedostávajú dostatok vody, zostávajú aspoň korene, ktoré dokážu zvyšnú vodu v pôde absorbovať. Potom, ak rastlina zažije sucho, tkanivo stomaty na listoch sa uzavrie. A spôsobí to, že fotosyntéza bude neúplná.

Oxid uhličitý (CO2)

Zloženie pre fotosyntézu bude úplné, ak budú splnené potreby oxidu uhličitého. Kde je použitý oxid uhličitý vedľajším produktom dýchania a ľudí a tiež zvierat. Takže čím viac oxidu uhličitého absorbuje tkanivo prieduchy rastliny, tým častejšie rastlina vykonáva fotosyntézu.

Ako prebieha proces fotosyntézy?

Ak ste to predtým nevedeli, čo s tým proces fotosyntézy čo je vlastne? Nasleduje úplný popis

  • Oxid uhličitý, ktorý je okolo rastliny, sa priamo absorbuje cez tkanivo prieduchy v listoch
  • Voda, ktorá sa nachádza okolo rastliny, sa priamo vstrebáva cez korene a cez listy stonky sa prenáša na listy
  • Hneď na pravé poludnie je intenzita svetla, ktorá klesá priamo, zachytená chlorofylom pre proces fotosyntézy
  • Energia zo slnečného žiarenia, ktorá bola zachytená skôr, priamo premení vodu na kyslík a vodík
  • Nakoniec sa vyrobený vodík priamo zmieša s oxidom uhličitým a vznikne tak potrava pre potreby týchto rastlín. Zvyšok, kyslík, sa uvoľní priamo do vzduchu cez prieduchy.

Preto je veľmi dôležité chrániť a udržiavať rastliny, aby naďalej žili. Pretože rastliny sú schopné udržiavať hladinu kyslíka rozptýleného vo vzduchu.

Prečítajte si tiež: Druhy potravín s vysokým obsahom bielkovín (úplné)

Odkaz

  • Biológia pre deti: fotosyntéza

Posledné príspevky