17 Islamské vďaky sú zdvorilé, múdre, romantické

Poďakovanie

V tomto článku sme zhrnuli nasledujúce poďakovanie, aby ste mohli ľahko vyjadriť svoju vďačnosť.


Mali by sme mať vzťahy s inými ľuďmi ako ľuďmi. Je to preto, že ľudia sú spoločenské bytosti, ktoré nemôžu žiť sami, takže ľudia potrebujú pomoc od ostatných.

Pomáhať si navzájom, keď potrebujete pomoc, alebo pomáhať, keď iní potrebujú pomoc, sa nedá poprieť. Keď nám však niekto príde pomôcť, poďme oceniť alebo oceniť pomoc od tejto osoby. Toto ocenenie môže mať formu darčeka alebo niečoho jednoduchého ako poďakovanie.

Poďakovanie vyzerá jednoducho. Niekedy však veľa ľudí podceňuje poďakovanie, aby to zabudli povedať, keď už pomohli iní ľudia, alebo to môže byť preto, že ten človek ťažko vyjadruje svoju vďačnosť.

Môže sa to zdať malicherné, ale niekedy problém spôsobí, že ľudia, ktorí mu pomohli, sa budú zdráhať pomôcť znova.

Preto sme v tomto článku zhrnuli rôzne poďakovania, aby ste mohli ľahko vyjadriť svoju vďačnosť.

Poďakovanie pre rodičov

Poďakovanie

Každý sa rodí s rodičovskou láskou bez výnimky. Možno sú niektorí z nás, ktorí od detstva nedokázali cítiť teplo lásky našich rodičov. Preto by sme mali byť vďační, ak sa ešte môžeme zhromaždiť s rodičmi, ktorí nás vychovali s veľkou trpezlivosťou a úprimnosťou. Poďakovanie pre rodičov môže byť:

„Aká šťastná môžem byť, pretože som sa narodila skvelým rodičom, ako si ty. Nič nemôže nahradiť tvoju lásku, kým nezomrieš. Ďakujem za všetku nekonečnú lásku a úprimnosť, ktorú si mi dal. “

„Ó ty, najväčší dar v mojom živote. Nekonečná láska a úprimnosť, na ktorú nikdy nedokážem kedykoľvek odpovedať. Z celého srdca som vďačný za to, že ťa mám. Ďakujem ti za všetko"

"Ďakujem, že si ma sprevádzal na mojej ceste k životnému úspechu." V každej z vašich poklonov nebudú môcť modlitby, ktoré ste ponúkli v noci, zodpovedať ani cent. Jeho súcit a úprimná obeta svedčia o veľkosti vás oboch. ““

"Nebudem schopný splatiť stotinu tvojej náklonnosti." Trpezlivosť a úprimnosť, ktorú ste dali. Zabezpečenie života z vedomostí, ktoré ste naučili. Aj vaše obete, aby som mohol žiť šťastne. Ďakujem za všetko, čo si dal. “

„Ďakujem, dámy a páni. Od detstva si bol ochotný starať sa o mňa a vychovávať ma. Skúšať pred sebou vyzerať tvrdo, aby som sa stal skvelým človekom. Vašu lásku po celý život nikdy nič nenahradí. ““

Poďakovanie pre otca

„Ďakujem ti, otče za pot, ktorý každý deň tráviš, aby si svojim deťom doprial sústo ryže. Vaše oblečenie nebude nikdy ničím zaplatené. ““

„Otče. Ľudia, ktorí nás v tichosti milujú. Ľudia, ktorí nedokážu plakať. Ale je to človek, ktorý vždy chápe srdce, keď iní nie. Ďakujem."

„Otec je pre mňa ako učiteľ. Koho neomrzí radiť, keď som z niečoho zmätený. Ďakujem ti, otče, vďaka radám, ktoré si mi dal, aby som bol taký. ““

Poďakovanie pre matku

"Si anjel, ktorého poslal Boh, aby ma chránil." Vzdelanie a náklonnosť, ktorú ste mi dali, ma prinútili takto. Vždy si pamätám tvoj oblek, ďakujem matko. “

"Vrásky, ktoré zdobia každú tvoju tvár a telo, mi pripomínajú, koľko obete si už prežil." Navyše som iba dieťa a nemohol som vám slúžiť a dať vám šťastie. Ďakujem ti mama, že si trpezlivá s dieťaťom ako som ja. ““

Poďakovanie pre brata

Poďakovanie

Starší brat je postava, ktorá sa dá použiť ako vzor. Aj keď niekedy je prístup staršej sestry nepríjemný. Starší súrodenci však svojich vlastných súrodencov milujú aj inak. Z tohto dôvodu by sme sa ako mladší súrodenci mali poďakovať bratom. Poďakovanie starším súrodencom môže byť:

"Od detstva často bojujeme za jednoduché problémy." Ale viem, že všetko, čo robíš, je pre moje dobro. Ďakujem, brat, že si postava, ktorá mi pripomína. ““

„Brat, vždy mi chýbaš. Vaše pokarhanie, ktoré bolo kedysi nepríjemné, teraz naozaj potrebujem. Pretože viem, za vašimi nepríjemnými slovami je v ňom uložená správa. Ďakujem vám za dobré spomienky a ponaučenia, ktoré ste v tých dňoch poskytli. ““

„Čas, ktorý sme prešli, je plný smiechu, ktorý vás privedie až do dnešného dňa, keď budete mať nové povinnosti. Ďakujem ti, sis, vždy si postava, ktorá je tu vždy pre tvojich mladších súrodencov. Nezabudni na nás, kto bude navždy tvojimi bratmi. ““

Poďakovanie pre brata

Poďakovanie

Mať mladšieho súrodenca by sa mohlo zdať ako bolesť. Keď dieťa chodí vždy všade, zmocní sa predmetov, ktoré sa práve používajú, alebo dokonca bez príčiny plače. Za všetkým je však motivácia, ktorá môže pri činnostiach vzbudzovať nadšenie.

Prečítajte si tiež: Sprievodca tým, ako ľahko a rýchlo sťahovať Facebook FB videá

Na tom, že sestra poďakuje svojmu mladšiemu súrodencovi, sa nestalo nič zlé. Tu je niekoľko príkladov, ktoré možno použiť na vyjadrenie vďačnosti sestry:

"Malý brat, prepáč, ak som brat, ktorý je plný nedostatkov." Vždy sa rozplačte, ba dokonca nahnevajte. Odpustite si všetky chyby, ktoré som urobil. Ďakujem, že si bol duchom v mojom živote. ““

„Ďakujeme za vašu prítomnosť, ktorá všetkým poskytla vtipy a smiech. Aj keď ťa niekedy plač trápi, moja náklonnosť sa nezmenšuje. ““

Poďakovanie pre priateľov

Priateľ je dôležitým kľúčom k úspechu každého človeka. Niekedy, keď máte ťažkosti, vždy pomôžu priatelia, aby sa problém dal prekonať. Mali by sme poďakovať našim priateľom, ktorí pomohli obom, keď sú šťastní aj smutní. Nasledujú príklady výrokov, ktoré môžu byť použité pre našich priateľov:

„Ďakujem, že si bol mojím najlepším priateľom. Ďakujem, že si bol súčasťou môjho života. Ďakujem, že si ma sprevádzal, keď som bol na dne, potešil ma, keď som bol smutný a zranený. Ďakujem priateľu, aký som vďačný za to, že mám priateľa ako ty. “

"Jednoduchá rada, ktorú sa nikdy neunavuješ mi dávať, mi bráni v tom, aby som sa vždy zhoršovala." Ďakujem vám za vašu starosť o mňa, ktorá je taká veľká. ““

Poďakovanie pre milovníkov

Milenec je dôležitou osobnosťou nášho života. Milovník môže byť povzbudením v každodennom živote. Postava milenca nás navyše prijíma takých, akí sme, so všetkými silnými a slabými stránkami, ktoré máme. Preto mu treba ako vďačnosť poďakovať. Tu sú príklady vďaky milencom:

"Zlatko, ďakujem ti za čas, ktorý si mi venoval." Všetky pocity a pozornosť, ktoré venujete, sa pre mňa stanú vášňou žiť život. Aj keď niekedy často spochybňujeme niečo, čo môže byť triviálne, nie je to dôvod na to, aby sa moje city k vám zmenšili. Dúfajme, že budeme stále rásť a dospejeme k úžasnému času. ““

„Ďakujem, že si po svojom príchode dal všetko možné šťastie. Ak je to možné, chcem, aby si bol životným partnerom, ktorý doplní a dokončí moje uctievanie “

Preto článok o poďakovaní, dúfam, že môže byť užitočný.

Posledné príspevky