Dvojrozmerné výtvarné umenie: Vysvetlenie a príklady (FULL)

dvojrozmerné umenie

Dvojrozmerné umenie je umelecké dielo, ktoré má dve veľkosti (dĺžku a šírku). Príkladom sú obrazy, obrázky, batika, plagáty, nástenné maľby atď.

Často sa okolo seba stretávame s rôznymi výtvarnými umeniami, a to v písomnej aj ústnej forme. Napríklad, keď sa zúčastňujeme umeleckej výstavy, sú tu rôzne umelecké diela vo forme obrázkov, obrazov, reliéfov a ešte ďalších umeleckých diel.

Výtvarné umenie je odvetvie umenia, ktoré formuje umelecké dielo pomocou médií, ktoré sú viditeľné zmyslom zraku a hmatom.

Na základe svojich dimenzií sa výtvarné umenie delí na dva, a to na dvojrozmerné umenie a trojrozmerné umenie.

Dvojrozmerné umenie je umelecké dielo, ktoré má dve veľkosti (dĺžku a šírku). zatiaľ čo trojrozmerné umelecké diela majú tri veľkosti (dĺžku, šírku a hrúbku) alebo majú priestor.

Prvky

Bod

Bod je najzákladnejším prvkom dvojrozmerného umenia. Zbierka bodiek vytvorí čiaru. Bodky zhromaždené rôznymi farbami vytvoria v dvojrozmernom umeleckom diele iný zmysel.

Riadok

Čiara je kolekcia bodiek vytvorených poškriabaním alebo presunom z jedného bodu do druhého. Príklady čiar: Dlhé, špičkové, krátke, silné, zakrivené, rovné, vlnité alebo prerušované.

Lúka

Rovina je súhrn čiar, ktoré vytvárajú plochý tvar. Zbierka rovín vytvorí priestor, priestor, ktorý tu poznáme ako rozmery, ako sú rozmery dĺžky a šírky.

Formulár

Kombinácia prvkov poľa vytvorí tvar. Forma znamená doslova tvar alebo plastická forma. Budovy sú objekty, ktoré sú viditeľné pre oči, napríklad okrúhle, hranaté, nepravidelné a iné.

Prečítajte si tiež: Hustota: definícia, vzorce a jednotky + príklad problému (FULL)

Farba

Farba je dôležitým prvkom umeleckého diela. Farba dodáva umeleckému dielu cit a odkaz, ktorý chce maliar sprostredkovať, aby zodpovedal existujúcemu obrazu reality.

Farby sú rozdelené do piatich, a to primárne (červená, žltá, modrá), sekundárne (zmiešané farby), terciárne, analogické a doplnkové.

Tmavé svetlo

Svetlá tma vzniká v dôsledku rozdielov v intenzite svetla dopadajúceho na povrch objektu. Tmavé a svetlé prvky pôsobia dojmom a vytvárajú priestor alebo hĺbku

Priestor a hĺbka

Tento prvok súvisí s prvkom tmavého svetla. Pretože pôsobením tmavého a svetlého dojmu na maľbu, ako je konvexná, vyčnievajúca alebo vzdialená, vytvorí pseudohĺbku vyplývajúcu z ilúzie oka.

Výtvarné techniky

Niektoré z techník, ktoré možno použiť v dvojrozmernom umení, sú uvedené nižšie.

Technika plaku

Technika Plaque je technika maľby, pri ktorej sa používajú akvarelové, akrylové alebo olejové farby s hrubými ťahmi a hrubou a hrubou kompozíciou farby.

Transparentná technika

Transparentná technika využíva hlavnú tekutinu vo forme akvarelu. Táto technika vytvára diela tenkými ťahmi a býva priehľadná.

Kolážová technika

Kolážová technika je technika lepenia rôznych tvarov a papierových materiálov cez vzor alebo obrázok. Kolážové techniky bývajú realistické a abstraktné.

3M Engineering

Technika 3M znamená skladanie, rezanie a lepenie. Táto technika dokáže manipulovať s listami papiera do trojrozmerného diela.

Bloková technika

Bloková technika je technika kreslenia zakrytím objektu obrázka pomocou jednej farby tak, aby bol viditeľný iba globálny obrázok alebo silueta.

Lineárna technika

Lineárna technika je technika, ktorá pomocou niekoľkých usporiadaných línií sprostredkuje správu od maliara, aby si ju mohlo vychutnať veľa ľudí

Prečítajte si tiež: Vyhodnotenie: Definícia, účel, funkcia a fázy [FULL]

Technika tieňovania

Tieniaca technika je základná technika, ktorá sa používa na kreslenie alebo maľovanie pomocou pera alebo ceruzky. Táto technika je užitočná na zakrytie objektov jemnými čiarami, čím vytvárajú čiary rovnobežné alebo vyzerajú skrížene.

Akvarelová technika

Technika Aquarel sa príliš nelíšila od Transparentnej techniky. Táto technika využíva na zakrytie obrazového objektu akvarel ľahkými ťahmi.

Technika Pointilis

Známa technika maľby pomocou kombinácie bodkovej farby a veľkosti

Mozaikové techniky

Mozaiková technika je technika lepenia kúskov papiera alebo látky na tvar predmetov, ktoré sa majú maľovať.

príklady dvojrozmerného umenia

Dvojrozmerné zásady výtvarného umenia

Jednota (jednota) : spojenie častí v umeleckom diele.

Harmónia (harmónia): blízkosť rôznych prvkov na vytvorenie zhody.

Kontrast (zvýraznenie): dojem získaný z dôvodu prítomnosti 2 protichodných prvkov.

Rytmus (rytmus): opakovanie viac ako jedného prvku pravidelne.

Gradácia: postupné usporiadanie farieb na základe úrovne integrácie.

Pomer: podobnosť alebo vzájomné porovnávanie častí.

Zostatok (zostatok): dojem, ktorý je získaný z usporiadaného usporiadania alebo usporiadaný takým spôsobom, že v každom usporiadaní je rovnaká príťažlivosť.

Príklady dvojrozmerného výtvarného umenia

Niektoré príklady dvojrozmerného umenia zahŕňajú:

  • Maľovať
  • Fotografovanie
  • Batik
  • Kaligrafia
  • Mozaikové umenie
  • Obrázok
  • Plagát
  • maľovanie steny

Teda vysvetlenie dvojrozmerného umenia a príkladov. Môže byť užitočné!

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found