Príklady úvodných správ, článkov, dizertačných prác a ďalších (FULL)

Ukážka predslovu k úplnej správe

Príklady úvodných správ, či už sú to správy o praktických prácach, študijné cesty alebo ukážky úvodov k referátom, tézam a tézam, budú vysvetlené v tomto článku.

Predslovom je stránka, ktorá obsahuje slová autora po ukončení písania príspevku, či už ide o vďačnosť, vďačnosť, účel a výhody písania, ako aj o konštruktívnu kritiku a návrhy.

Nielen to, predslov zvyčajne obsahuje vysvetlenie vety a očakávania súvisiace s témou a obsahom v príspevku, ktorý napísal sám autor.

Štruktúra predslovu

Príklad predslovu má štruktúru, ktorú potrebujete poznať, a to:

 • Otvorenie
 • Obsah
 • Zatvára sa

Otvorenie

Úvodná časť predslovu obsahuje autorovu vďačnosť alebo doplnenie redakčnej skupiny pri písaní.

Vo svete obvykle tento otvor obsahuje poďakovanie všemohúcemu Bohu a samozrejme je prispôsobený každému náboženstvu.

Potom poďakovanie, po ktorom zvyčajne nasleduje poďakovanie tým, ktorí pomohli pri vypĺňaní tejto správy.

Obsah

V tejto časti je napísaný popis obsahu príspevku, ktorý píšete. Spravidla sa to začína uvedením názvu práce, potom sa trochu vysvetlí diskusia a to, ako autor napísal obsah príspevku / správy.

Pokiaľ je to možné, neuvádzajte obsah tejto časti príliš podrobne, pretože úvod bude iba príliš dlhý. Stačí len trochu vysvetliť obsah vášho príspevku, aby si čitatelia mohli lepšie prečítať príspevok, ktorý ste vytvorili.

Zatvára sa

Záverečná časť obsahuje ospravedlnenie a nádeje od autora.

Toto ospravedlnenie sa čitateľa zaujíma viac, ak sa neskôr vyskytnú chyby v písomnej práci. Pretože samozrejme, písanie niekoho nebude dokonalé a má samozrejme chyby.

Ukážka príspevkov k predslovu k histórii

Ďakujeme za prítomnosť všemohúceho Boha. Kto poskytol jeho vedenie a dal nám príležitosť dokončiť túto správu PKL (Job Training), ktorú sme vypracovali.

Táto správa bola vypracovaná za účelom splnenia jednej z požiadaviek pri absolvovaní PKL (Job Training) pre študentov z Národohospodárskej fakulty Padjajaranskej univerzity v Bandungu.

Táto pracovná prax je snahou o nadviazanie dobrej spolupráce v ekonomickom sektore v strednej triede pomocou poznania finančných výkazov spoločnosti v Bandungu. A dúfame, že táto praktická práca prinesie veľa výhod pre nás študentov, ako aj pre čitateľov.

Pri tejto príležitosti by autor chcel poďakovať stranám súvisiacim s pouličnými predavačmi. ktorá poskytla morálnu podporu. A tiež usmernenie pre nás. Riešime ich vďaka:

1. pán Dr. Dani Rutiandi M. Si, ako predseda STIE.

2. Pán Dian Rahman SE ako vedúci

3. Pani Marnie Lestari, ktorá viedla autora pri výskume v PT Sinar Cempaka

4. Zamestnanci a zamestnanci v službe v PT Sinar Cempaka

5. Naši rodičia a priatelia, ktorí podporujú proces pouličných predavačov, kým nie je dokončený.

Zloženie tejto správy PKL bolo urobené čo najlepšie, ale samozrejme stále existuje veľa nedostatkov. Preto, ak existuje nejaká kritika alebo náznak konštruktívnej povahy pre spisovateľa, spisovateľ to rád prijme.

Bandung, 9. februára 2020

Autor

Príklad úvodného príspevku 1

Ukážka predslovu k článku

Vzorová predhovor Návšteva správy o priemysle

Alhamdulillah, vyjadrujeme svoju vďačnosť prítomnosti Alaha SWT. Takže autor dokončil správu o priemyselnej návšteve PT Yakult Persada včas.

Jedným z cieľov pisateľa pri písaní tejto správy o priemyselnej návšteve je dokumentácia a tiež forma hodnotenia aktivít priemyselnej návštevy. Správa, ktorú autor vytvorí, je založená na platných údajoch, ktoré boli zhromaždené rôznymi metódami.

Autor ďakuje niekoľkým stranám, ktoré podporili proces vypracovania tejto správy. To je:

1. Pán Marjinan Saprudin S. Pd, M. Pd, ako hlavný predstaviteľ SMKN 13 Bandung, ktorý autorovi umožnil priemyselné návštevy.

2. Učiteľ, SMKN 13, ktorý viedol autora počas návštevy.

3. Autorovi rodičia sú hlavnými podporovateľmi všetkých aktivít, ktoré autor vykonáva.

Prečítajte si tiež: Čo znamená Prajeme vám všetko dobré? Stručné a jasné vysvetlenie

Autor si je vedomý nedokonalostí prípravy tejto správy o činnosti priemyselných návštev. ale autori stále dúfajú, že táto správa bude pre čitateľov prínosom. Kvôli autorovmu pokroku spisovateľ očakáva aj vstupy vo forme kritiky alebo užitočných návrhov. Ďakujem.

Bandung, 8. januára 2020

Autor

Ukážka krátkeho úvodu

Ukážka krátkeho úvodu

Príklad úvodu k správe o stáži

Ďakujeme a požehnávame Alahovi SWT za Jeho hojné milosrdenstvo. Za absolvovanie stáže v PT. Pobočka Mandiri Bank World Bandung.

Táto správa je pripravená na splnenie požiadaviek na kurzy praktických postupov pri podnikaní na ekonomickej fakulte účtovného oddelenia Svetovej univerzity. Účelom tejto správy o učení sa je podať správu o všetkom, čo súvisí so svetom práce v PT. Pobočka Mandiri Bank World Bandung.

Pri príprave tejto učňovskej správy ju samozrejme nemožno oddeliť od pokynov a pokynov rôznych strán. Autor by si teda chcel vážiť a poďakovať všetkým, ktorí pomohli. Medzi zúčastnené strany patria:

1. Všetci prednášajúci sú autori na Národohospodárskej fakulte, ktorí poskytli veľa informácií.

2. Pán Dadang Nurzaman ako predseda banky PT Mandiri Bank World.

3. Zamestnanci a zamestnanci spoločnosti PT Mandiri Bankk World, ktorí úprimne usmernili autora počas stáže spisovateľa v spoločnosti.

4. Rodičia a priatelia autora veľmi pekne ďakujú za podporu.

Z dôvodu láskavosti všetkých strán, ktoré autor spomenul, môže autor túto správu o stáži dokončiť čo najlepšie. Táto správa o stáži zďaleka nie je dokonalá, ale autor sa snaží čo najlepšie. Ešte raz ďakujem. Dúfajme, že táto správa bude užitočná pre nás všetkých.

Bandung, 22. decembra 2019

Autor

Príklad úvodu k správe o praktickom cvičení z fyziky

Chvála prítomnosť Alaha SWT, ktorý nám doteraz dáva láskavosť viery a zdravia, takže som dostal túto mimoriadnu príležitosť, konkrétne príležitosť dokončiť experimentálnu správu s názvom „Používanie zákona o tekutinách v poľnohospodárskych zavlažovacích systémoch“ včas.

Salawat a pozdravy nezabudnite vždy venovať nášmu pánovi proroka Gungovi, konkrétne prorokovi Muhammadovi SAW, ktorý nám všetkým udelil menovanie Alaha SWT, čo je najsprávnejší ukazovateľ, a to dokonalá islamská šaría a jednotný najväčší dar pre nás. celý vesmír.

Príprava tejto experimentálnej správy má za cieľ nájsť správny vzorec, ktorý je potrebný pre súčasné moderné vodné systémy, a zistiť, aké faktory ovplyvňujú moderný zavlažovací systém, aby ho bolo možné neskôr maximalizovať.

Pri uskutočňovaní tohto experimentu samozrejme existuje veľa prekážok, ktoré autor pocítil, preto sme vďační niekoľkým stranám, najmä nášmu učiteľovi fyziky, ktorý nám pomohol pri výchove a podpore pri prekonávaní niektorých prekážok, ktoré máme.

Ďalej si tiež uvedomujeme, že v našej experimentálnej správe je veľa nedostatkov a ani zďaleka nie sú dokonalé. Preto sa veľmi tešíme na kritiku a návrhy, aby sme ich mohli preskúmať a napísať ich nabudúce, pretože si opäť uvedomujeme, že nič nie je dokonalé bez konštruktívnych návrhov. Dúfajme, že táto správa z pokusu môže priniesť výhody.

Kediri, 18. mája 2018

Zostavovateľ

Príklad správy o predslove k štúdiu

Chváľte a chváľte našu vďačnosť, vždy sa modlíme za prítomnosť Alaha SWT, ktorý nám všetkým poskytol svoju priazeň a dary, aby bolo možné podľa naplánovaného a cieľového času dokončiť správu o študijnej ceste s témou Ostrov Pesona Indah Lombok. .

Správa súvisiaca s touto krátkou a jednoduchou študijnou cestou bola zámerne zostavená s cieľom splniť zadanie lekcie svetového jazyka od našej učiteľky menom pani Siti Sofiyah, M. Hum. Správa o študijnej ceste by samozrejme nebola dokončená bez pomoci a podpory rôznych strán. Preto by sme chceli poďakovať:

 1. Alah SWT nám dal svoju moc a požehnanie od série študijných ciest po vypracovanie tejto správy až po jej dokončenie.
 2. Pán Suherman bol kedysi riaditeľom SMA Negeri 5 Kediri, ktorý povzbudzoval a podporoval našu študijnú cestu.
 3. Všetci učitelia stredných škôl, ktorí nás sprevádzajú a poskytujú nám vedomosti, aby sme pochopili, čo je dovolené a čo nie.
 4. Obaja rodičia, ktorí sa vždy modlia a podporujú svoje deti morálne i materiálne, aby ich deti mohli získať najlepšie vzdelanie.
 5. Všetci priatelia z SMA Negeri 5 Kediri, ako aj zo všetkých ostatných strán určite nemôžeme spomenúť jedného po druhom, ktorý nás tiež podporoval a poskytoval nám motiváciu a podporu.
Prečítajte si tiež: Demokracia: definícia, história a typy [FULL]

Samozrejme, že neexistuje žiadna slonovina, ktorá by nebola prasknutá. Rovnako aj s našou správou o študijnej ceste. Autori si naplno uvedomujú, že táto správa má stále veľmi ďaleko od dokonalosti, aj keď ju už urobilo veľa ľudí. Preto úprimne dúfame vo všetky formy kritiky a užitočných návrhov a samozrejme radi ich prijmeme. Takto to bude pre nás cenná lekcia, keď budeme môcť v budúcnosti písať lepšie správy.

Dúfajme, že táto správa o študijnej ceste môže byť prospešná pre všetkých čitateľov a môže pomôcť zvýšiť dôstojnosť svetového národa.

Lombok, 13. júna 2018

Skupina 5

Príklad predslovu správy KKN

Chváľme vďačnosť, dúfajme, že je tu prítomnosť Alaha SWT, ktorý nám vždy poskytuje všetko svoje duchovné a vedenie, aby aktivity Prednášky o skutočnej práci (KKN) a vypracovanie správy mohli prebiehať bez akýchkoľvek prekážok. S jeho pomocou možno túto správu dokončiť včas.

Pozdravujeme proroka Muhammada SAW, ktorý poskytol svojmu ľudu najlepší vzor, ​​aby mohol napodobňovať svoju vytrvalosť a úprimnosť v boji.

Pri tejto príležitosti nezabúdame poďakovať všetkým, ktorí pomohli k úspechu Programu komunitných služieb a napísaniu správy, vrátane:

 1. DR. H Syamsuddin, M. Ag ako rektor univerzity Merdeka v Surabaji.
 2. DR. H. Ahmad Baidowi ako dekan fakulty Tarbiyah a učiteľstvo
 3. DR. Suheiri ako vedúci oddelenia matematického vzdelávania, ktorý nám po celú dobu poskytuje podporu
 4. Ahmadi, M. Pd, kedysi vedúci skupiny 4 KKN
 5. Sukamajuskí dedinčania, ktorí sa aktívne zúčastňujú na všetkých našich programoch.
 6. Vedie nás celá vláda Sukamaju desai.
 7. Všetky strany, ktoré pomohli k úspechu agendy KKN 2018, až do zostavenia tejto správy KKN

Všetky správy o činnosti KKN sa pripravujú na základe toho, čo sme počas 50 dní robili počas obdobia KKN v dedine Sukamaju. Táto prednáška o skutočnej práci je súčasťou implementácie Tri Darma Perguruan Tinggi. Táto činnosť je jednou z požiadaviek na absolvovanie vysokoškolského štúdia. Táto bola stanovená akademickými pracovníkmi a musia ju všetci študenti dodržiavať.

Pri zostavovaní a navrhovaní tejto správy sme si plne vedomí, že táto správa má veľa nedostatkov. Preto sa tešíme na rôzne formy konštruktívnej kritiky a návrhov. Dúfajme, že táto správa bude obzvlášť užitočná pre čitateľov.

Surabaja, 12. júna 2018

Ukážka správy o výskume predslovu

Poďakujte autorom Všemohúceho Boha za jeho hojné milosrdenstvo pri príprave tejto výskumnej správy. Táto výskumná správa je povinnou požiadavkou pri vypĺňaní zadaní kurzu.

Je hrdé, že táto výskumná činnosť môže byť ukončená s dobrými výsledkami. S obmedzeniami autora pri uskutočňovaní výskumu existuje pomerne veľa prekážok, s ktorými sa autori v tejto oblasti stretávajú. Ak bude možné tento výskum nakoniec zavŕšiť, bude to vďaka pomoci a podpore mnohých príbuzných strán.

Za to by sa autori chceli poďakovať všetkým, ktorí pomohli. Medzi nimi:

1. Dr. Baidan Mukmin ako supervízor, ktorý strávil veľa času vedením spisovateľov.

2. Pán Gilang Karta ako supervízor počas tejto výskumnej činnosti.

3. Rodičia, ktorí sú neustále podporovaní a povzbudzujú.

Spisovateľovi nemôžem dať nič iné ako modlitbu a úprimnú vďačnosť podporovateľom. Nezabudnite však tiež použiť užitočné podnety, ako sú návrhy alebo kritika čitateľov, ktoré autor očakáva. Autori úprimne dúfajú, že táto výskumná správa bude mať veľký úžitok pre každého, kto číta a dodáva nám všetkým vedomosti.

Bandung, 15. apríla 2017

Autor


Zdroj: Wikipedia | TheGorbalsla | Titikdua.net

5 / 5 ( 1 hlasovanie)

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found