99 Asmaul Husna arabčina, latinka, význam (PLNÉ)

Arabsky Asmaul Husna

Arabčina Asmaul husna sa skladá z 99 mien Alaha napísaných v Koráne, konkrétne Ar Rahman, Ar Rahim, Al Malik, Al Quddus, As Salam, Al Mu'min, Al Muhaimin, Al Aziz, Al Jabar a ďalších 90.


Asmaul Husna sú dobré mená Alaha SWT, ktoré sú napísané v Al-Koráne a majú celkovo 99 charakteristík.

Prostredníctvom Asmaula Husnu Alah popisuje svoje vlastnosti, aby dal svojim stvoreniam lekciu. Moslimovia môžu navyše čoraz viac veriť v Alaha prostredníctvom ocenenia niektorých z jeho dobrých mien.

Zoznam 99 Asmaul Husna

Nasleduje zoznam 99 Asmaulov Husnas a ich významov.

Č.Latinsky Asmaul HusnaArabsky Asmaul HusnaVýznam
1PríjemcaالرحمنNajmilosrdnejší
2Ar RahiimالرحيمNajmilosrdnejší
3Al MalikالملكVšemohúci
4Al QuddusالقدوسNajsv
5Ako SalaamالسلامNajvyššia prosperita
6Al Mu`minالمؤمنNajvýznamnejšia bezpečnosť
7Al MuhaiminالمهيمنNajviac regulačné
8Al AzizالعزيزVšemohúci
9Al JabbarالجبارKto má absolútnu srdnatosť
10Al MutakabbirالمتكبرNajveľkolepejší
11Al KhaliqالخالقTvorca
12Al BaariالبارئNajvoľnejšie
13Al MushawwirالمصورNajbežnejšia forma formulárov
14Al GhaffaarالغفارNajodpúšťajúce
15Al QahhaarالقهارNajnutnejšie
16Al WahhaabالوهابNajdarovanejší darca
17Ar RazzaaqالرزاقNajviac poskytovateľ obživy
18Al FattaahالفتاحNajmilosrdnejší otvárač
19Al `AliimالعليمVševediaci
20Al QaabidhالقابضNajužšie
21Al BaasithالباسطNajviac zväčšujúce
22Al KhaafidhالخافضNajprospešnejší
23Ar RaafiالرافعNajvznešenejší
24Al Mu`izzالمعزNajoslavovanejší
25Al MudzilالمذلNajponižujúcejšie
26Al SamiiالسميعPočujúci
27Al BashiirالبصيرVševidiaci
28Al HakamالحكمNajrozhodujúcejší
29Al `AdlالعدلNajspravodlivejší
30Al LathiifاللطيفNajjemnejšia
31Al KhabiirالخبيرTen, kto vie
32Al HaliimالحليمNajcitlivejší
33Al `AzhiimالعظيمNajvýznamnejšia
34Al GhafuurالغفورNajodpúšťajúce
35Ako ShakuurالشكورNaj pomsta Budiho
36Al `AliyالعلىNajvyššia
37Al KabiirالكبيرNajväčší
38Al HafizhالحفيظNajživiteľnejšie
39Al MuqiitالمقيتNajviac poskytovateľ dostatočnosti
40Al HasiibالحسيبNajčastejšie robené výpočty
41Al JaliilالجليلNajušľachtilejší
42Al KariimالكريمNajmilostivejší
43Ar RaqiibالرقيبNajviac dohliadajúci
44Al MujiibالمجيبVäčšina grantov
45Al WaasiالواسعNajširší
46Al HakiimالحكيمNajviac tak múdry
47Al WaduudالودودNajláskavejší
48Al MajiidالمجيدVaše Veličenstvo
49Al Ba`itsالباعثNajobúdanejšie
50Ako SyahiidالشهيدTen, ktorý je svedkom
51Al HaqqالحقNajpravdivejšie
52Al WakiilالوكيلNajživiteľnejšie
53Al QawiyyuالقوىNajsilnejší
54Al MatiinالمتينNajodolnejšie
55Al WaliyyالولىNajviac chrániaci
56Al HamiidالحميدNajchvalnejšie
57Al MuhshiiالمحصىNajpočítateľnejšia
58Al MubdiالمبدئNajpočiatočnejší
59Al Mu`iidالمعيدNajviac obnovujúci život
60Al MuhyiiالمحيىNajviac animovaný
61Al MumiituالمميتNajsmrteľnejší
62Al HayyuالحيNajživší
63Al QayyuumالقيومNajnezávislejší
64Al WaajidالواجدNaj vynálezca
65Al MaajidالماجدVaše Veličenstvo
66Al WahidالواحدJediný
67Al AhadالاحدJeden jediný
68Ako ShamadالصمدNajpotrebnejšie
69Al QaadirالقادرNajurčujúcejšie
70Al MuqtadirالمقتدرVšemohúci
71Al MuqaddimالمقدمNajprví
72Al Mu`akkhirالمؤخرNajkoncovejšie
73Al AwwalالأولNajpočiatočnejší
74Al AachirالأخرNajkoncovejšie
75Az ZhaahirالظاهرNajreálnejšie
76Al BaathinالباطنNajneviditeľnejšie
77Al WaaliالواليNajviac vládnuce
78Al Muta`aaliiالمتعاليNajvyššia
79Al BarruالبرNajštedrejší
80V TawwaabeالتوابNajprijímateľ pokánia
81Al MuntaqimالمنتقمNajviac reagujúci
82Al AfuwwالعفوNajodpúšťajúce
83Ar Ra`uufالرؤوفNajživiteľnejšie
84Malikul Mulkمالك الملكVládca kráľovstva
85Dhul Jalaali Wal Ikraamذو الجلال و الإكرامNajväčší vlastník veľkosti a slávy
86Al MuqsithالمقسطNajviac darca spravodlivosti
87Al Jamii`الجامعThe Most Gathering
88Al GhaniyyالغنىNajbohatší
89Al MughniiالمغنىNajbohatší darca
90Al MaaniالمانعNaj preventívnejšie
91Ad DhaarالضارNajväčšie postihnutie zo zníženia hodnoty
92NafiiالنافعNajprínosnejšie
93NuurالنورNajžiarivejšie
94Al HaadiiالهادئNajinštruktor
95Al Badii 'البديعTvorca
96Al BaaqiiالباقيNajvečnejší
97Al WaaritsالوارثNajdedič
98Ar RašídالرشيدNajchytrejší
99Ako ShabuurالصبورNajtrpezlivejší

Múdrosť Asmaula Husnu

99 Asmaul Husna arabčina, latinka, význam (FULL)

Dobré mená Alaha v podstate nie sú iba 99. Allah však predstavil Asmaula Husnu prostredníctvom Al-Koránu iba 99. Dobré mená Alaha ukazujú jeho lásku, krásu, majestátnosť a dokonalosť.

Prečítajte si tiež: Pochopenie a dôležitosť Tuma'ninah v modlitbe

Alah hovorí:

اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ؕ لَہُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی

„Allahu Laa Ilaaha Illaa huwa Lahul Asmaaul Husna“

Význam:

„Niet Boha okrem Alaha. Je to Alah, ktorý má Asmaula Husnu alebo najlepšie mená. ““ (QS. Thaha verš 8).

Štúdiom Asmaula Husnu sa moslim bude čoraz viac učiť a spoznávať svoje vlastnosti. Toto nie je nič iné ako vzťah tvora k jeho Tvorcovi ako učenie tawheedu k návratu k Nemu.

Okrem toho, že je Asmaul Husna vysvetlený v Koráne, je vysvetlený aj v hadíse proroka takto:

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً إِلا وَاحِدَةً ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

Význam:

„V skutočnosti má Alah 99 mien, sto mínus jedno, kto sa o ne postará, pôjde do neba.“ (HR. Bukhari a Ahmad).

Alah poslal Asmaula Husnu ako požehnanie pre živé veci, je len prirodzené, že ako moslimovia sme schopní udržiavať a praktizovať Asmaula Husnu v každodennom živote ako formu uctievania.

Tu sú niektoré skutočné fakty o vlastnostiach praktizovania Asmaula Husnu.

Otvorenie dverí obživy

Ľudia sa rodia so svojou príslušnou výživou. Toto sa stalo Jeho vôľou pri zabezpečovaní obživy.

Výživa však nie vždy prichádza prirodzene. Preto dáva Alah príležitosť živým bytostiam snažiť sa získať svoju obživu. Okrem snahy o získanie obživy sa ľudia učia, aby vždy dávali almužnu, aby si ju obživili.

Prostredníctvom Asmaula Husnu sa môžeme dozvedieť, že Alah je „Al-Mughni, Al Ghaniyyu " čo znamená "Najbohatší, najbohatší„. Povedaním slova Asmaul Husna, ak to Boh dá, sa dvere obživy uľahčia.

Intelektová inteligencia

Výživa môže mať formu majetku, viery, inteligencie atď. Múdry zmysel pre poznanie je veľmi cenné ustanovenie.

Prečítajte si tiež: Zbierka islamských modlitieb (kompletná) - spolu s ich významom a významom

Prostredníctvom Asmaula Husnu sa učíme žiť meno Alaha “Al Alim" čo znamená "Vševediaci“.

Cvičením Asmaula Husnu, ak to Boh dá, sa získa pohodlie inteligencie pri porozumení vedy.

Odolajte žiadostivosti

Ľudia boli stvorení vyzbrojení žiadostivosťou. Ľudia sú schopní jesť, behať a venovať sa svojim vášňam. Žiadostivosť nevzniká bez príčiny. Je ľudský chtíč vždy skúšaný, je človek schopný s chtíčom bojovať a skrotiť ho?

Alah prostredníctvom učenia monoteizmu učí svojich služobníkov, ako zadržať žiadostivosť ako formu uctievania. Jedna vec, ktorá sa dá praktizovať, je recitácia mien Asmaula Husnu.

Zabráňte zabudnutiu

Alah so všetkými svojimi veľkými vlastnosťami nemôže zabudnúť. Na druhej strane sú ľudia nedokonalými tvormi a nemôžu uniknúť zábudlivosti. Preto cvičením Asmaula Husnu môžeme požiadať Alaha, aby sa vyhol zábudlivosti.

Žiadam Alahovo odpustenie

Rovnako ako povaha zábudlivosti, ani ľudia neuniknú pred robením chýb. Preto sa moslim učí, aby Mu vždy robil pokánie.

Alah učí svoje stvorenia niekoľkými spôsobmi, ako požiadať o odpustenie. Rovnako ako povedať niekoľko prísnych viet, modlitby slnečnej modlitby, dzikir a niekoľko ďalších bohoslužieb.

Cvičenie Asmaul Husna lafadz môže byť alternatívou k prosbe Alaha o odpustenie. To je v súlade s povahou Alaha “Al Afuwwu" čo znamená "milosrdný„. Služobníkovi, ktorý od neho úprimne žiada odpustenie, budú nepochybne odpustené jeho hriechy.


Takže vysvetlenie arabčiny 99 Asmaul Husna, latinka, významov v nej, dúfajme, že je to užitočné.

Posledné príspevky